Budownictwo mieszkaniowe w styczniu i lutym 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W pierwszych dwóch miesiącach 2014 roku oddano do użytkowania 23.708 mieszkań, tj. o 4,9% mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Wtedy odnotowano wzrost o blisko 5%.

Jednocześnie rozpoczęto budowę 16.504 mieszkań - o 56,4% więcej w stosunku do tego samego okresu roku poprzedzającego. Liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 0,8% i wyniosła 18.429.
Największy udział stanowiący 56,7% w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych osiągnęli inwestorzy indywidualni, którzy w styczniu i lutym oddali do użytkowania 13.447 mieszkań, tj. o 6,6% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Jednak w tej grupie inwestorów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 6.834, tj. o 26,8%. Wydano 8.979 pozwoleń na budowę – o 5,9% mniej niż analogicznym okresie 2013 roku.
Deweloperzy, których udział w rynku mieszkaniowym wyniósł 36,0%, oddali do użytku w analizowanym okresie 8.536 mieszkań, tj. o 11,8% mniej niż rok wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba rozpoczętych budów deweloperskich wzrosła o 87,8% do 9.172. Wydano 9.127 pozwoleń na budowę – wzrost o 8,6%.
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie styczeń-luty br. oddały do użytkowania 939 mieszkań, tj. o 115% więcej niż rok wcześniej. Natomiast rozpoczęły budowę 83 mieszkań wobec 41 przed rokiem oraz uzyskały pozwolenia na budowę 130 mieszkań wobec 1 mieszkania przed rokiem.
Pozostali inwestorzy reprezentujący budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe oddali do użytkowania w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. łącznie 786 mieszkań, tj. o 84,5% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku.
Liczba mieszkań których budowę rozpoczęto wzrosła do 415, tj. o 75,1%. Natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 43,9% i wyniosła 193.
W ciągu stycznia i lutego br. spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w ośmiu województwach, w tym największy: w województwie pomorskim – o 33,5%, lubelskim – o 26,4%, małopolskim – o 22,3%.  Natomiast największy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w województwach: świętokrzyskim – o 33,7%, podlaskim – o 20,5% i podkarpackim – o 17,3%.
Wzrost liczby rozpoczętych budów mieszkań nastąpił w 13 województwach, przy czym największy w: mazowieckim – o 157,8%, dolnośląskim – o 126,8% i wielkopolskim – o 122,5%. Spadek liczby rozpoczętych budów mieszkań odnotowano: w województwie podlaskim – o 68,8%, zachodniopomorskim – o 14,7% i lubuskim – o 11,6%.
Wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę odnotowano w 6 województwach, w tym największy: w lubuskim – o 93,1%, pomorskim – o 67,4% i łódzkim – o 35,7%. Spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę odnotowano w pozostałych 10 województwach, przy czym największy w: w województwie podlaskim – o 69,8%, świętokrzyskim – o 40,3% i podkarpackim – o 27,8%.