20 lat Giełdy Papierów Wartościowych

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Dwie dekady temu w budynku byłego KC PZPR odrodziła się po latach niebytu polska Giełda Papierów Wartościowych. Zadebiutowało na niej pięć spółek Skarbu Państwa. Wówczas narodził się polski rynek kapitałowy. Przez 20 lat wzrastała w siłę i krzepła aż stała się największą w regionie Europy Centralnej i Wschodniej i dużo znaczącą na naszym Kontynencie.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych uplasowała się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby debiutów w I kwartale 2011 roku. Na innych europejskich rynkach spółki wstrzymywały decyzje o IPO w obliczu dużej zmienności nastrojów na rynku.
O dynamicznym rozwoju polskiego rynku giełdowego świadczą wyniki ostatniej kwartalnej ankiety PricewaterhouseCoopers (PwC), dotyczącej debiutów giełdowych (IPO Watch Europe). Był to niezwykle trudny kwartał na świecie – niepokoje społeczne w krajach Afryki Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz trzęsienie ziemi, w wyniku którego życie i dobytek straciły tysiące ludzi o gospodarka poniosła ogromne straty, następnie katastrofa w elektrowni atomowej Fukushima. Do katalogu nieszczęść należy dodać krwawą wojnę domową w Libii. Wzrastały ceny surowców przemysłowych, żywności, jak również złota i srebra, które stanowią uznane aktywa zabezpieczające przed skutkami inflacji.
Spadła więc liczba debiutów w Europie - spółki wstrzymywały decyzje o IPO w obliczu dużej zmienności nastrojów na rynku. W efekcie, w ubiegłym kwartale giełdy europejskie odnotowały spadek łącznej wartości IPO o 71 proc. oraz spadek liczby debiutów o 26 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2010 r. W I kwartale 2011 roku było 95 pierwszych ofert publicznych o łącznej wartości blisko 3 mld euro, podczas gdy w czwartym kwartale 2010 r. w ramach 129 ofert pozyskano ponad 10 mld euro. Zdecydowana większość kapitału w ramach IPO została pozyskana w Londynie, podczas gdy niemal co drugi debiut miał miejsce na GPW w Warszawie – czytamy w raporcie PwC.
Pomimo obaw związanych ze wzrostem ryzyka na rynkach finansowych, na kierowanej przez Ludwika Sobolewskiego Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od początku tego roku zadebiutowało na rynku głównym 11 spółek z tego 3 przeszły z NewConnect. W tym okresie na rynku NewConnect zadebiutowały 42 spółki.
Pod względem liczby debiutów w I kwartale 2011 roku nasza giełda uplasowała się  na pierwszym miejscu w Europie. Biorąc natomiast pod uwagę wartość debiutów GPW zajęła czwarte miejsce w Europie. Warto jeszcze dodać, że warszawska giełda cieszy się coraz większym zainteresowaniem emitentów zagranicznych, szczególnie z Ukrainy.
Obecnie na rynku regulowanym są notowane 403 spółki, z tego 29 zagraniczne. Dużym powodzeniem cieszy się rynek NewConnect, na którym są notowane 224 spółki. Na GPW działa 28 członków oraz 23 brokerów z zagranicznych renomowanych instytucji finansowych. Kapitalizacja spółek krajowych z rynku regulowanego wynosi 578 mld zł a z NewConnect 5,4 mld zł.
Udanym projektem warszawskiej giełdy jest budowa rynku obligacji Catalyst. Funkcjonuje on od września 2009 roku i obecnie notowanych jest na nim 113 serii obligacji nieskarbowych o wartości 24,3 mld złotych a także obligacje skarbowe. Od niedawna funkcjonuje też platforma obrotu energią - poee Rynek Energii Giełdy Papierów Wartościowych.
Za kilka dni, 16 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie będzie obchodzić 20. urodziny i z tej okazji organizuje dzień otwarty dla każdego, kto chce poznać ostoję polskiego rynku kapitałowego.