Banki prowadzące działalność maklerską

Banki prowadzące działalność maklerską funkcjonują na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Działalność ta jest prowadzona poprzez biura maklerskie. Oto lista biur maklerskich funkcjonujących w naszym kraju.

 

1. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
ul. M.Kasprzaka 10/16 / adres korespondencyjny /
01-211 WARSZAWA
Biuro Maklerskie BGŻ S.A.
ul. Żurawia 6/12
00-926 WARSZAWA
tel. 329-43-00
fax 329-43-03

2. BANK DnB NORD Polska SA
ul. Dubois 5a
00-184 WARSZAWA
tel. 860-11-00, 860-12-56
Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska SA
ul. Żeromskiego 75
26-600 RADOM
tel. (0-48) 381-52-79, 381-53-97
fax (0 48) 363-37-72

3. BANK BPH S.A.
Al.Pokoju 1
31-548 KRAKÓW
tel. (0-12) 682-63-44
fax (0-12) 682-63-43
Bank BPH S.A. Biuro Maklerskie
Al.Pokoju 1
31-548 KRAKÓW skr. pocz. 30
tel. (0-12) 682-64-55
fax (0-12) 682-64-53

4. DEUTSCHE BANK PBC S.A.
Al.Armii Ludowej 26
00-609 WARSZAWA
tel. 579-98-00
fax 579-98-01
Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A.
Al.Armii Ludowej 26
00-609 WARSZAWA
tel. 579-98-02
fax  579-98-01

5. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
ul. Puławska 15
02-515 WARSZAWA
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
ul. Puławska 15
02-515 WARSZAWA
tel. 521-80-00 /12
fax 521-79-46

6. BANK POLSKA KASA OPIEKI (PEKAO) SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 WARSZAWA 
Dom Maklerski Pekao 
ul. Wołoska 18
02-675 WARSZAWA
tel. 821-87-70
fax 821-87-71

7. ALIOR BANK SA
al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Biuro Maklerskie ALIOR Bank SA
al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
tel. 022/555-22-25
fax 022/555-23-13

II JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. BANK MILLENNIUM S.A.
ul. Żaryna 2a
02-593 Warszawa
tel. 598-10-50
fax 598-10-58
Departament Administracji Rachunków i Zarządzania Gotówką
ul. Żaryna 2a
02-593 Warszawa
tel. 598-36-18
fax 598-36-03

2. BRE BANK S.A.
ul.Senatorska 18
00-950 Warszawa
tel. 829-00-00
fax. 829-00-33
Departament Bankowości Elektronicznej         
Departament Marketingu i Sprzedaży Bankowości Detalicznej
Departament Obsługi Klientów Prywatnych

ul.Senatorska 18
00-950 Warszawa

3. ING BANK ŚLˇSKI S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
tel. (032) 357-70-00/01
fax (032) 357-70-91/10
Departament Usług Doradczych
Pl.Trzech Krzyży 10/14
00-499 WARSZAWA
tel. 820-49-00
fax 820-49-45

4. KREDYT BANK S.A.
ul. Giełdowa 7/9
01-211 WARSZAWA
tel. 634-54-78 / 28 / 76
fax 634-53-84
Biuro Powiernictwa, Wydział Obsługi Funduszy
ul.Kasprzaka 2/8
01-211 WARSZAWA
tel. 634-50-49
fax 634-60-85

5. NORDEA BANK POLSKA S.A.
ul.Kielecka 2
81-303 GDYNIA
tel. (0-58) 669-11-11
fax (0-58) 669-11-10
Zespół Usług Maklerskich
Al.Jana Pawła II 25
00-854 WARSZAWA
tel. 581-32-20
fax 581-32-39

6. BANK HANDLOWY SA
ul. Senatorska 18
00-923 WARSZAWA
tel. 657-72-00
fax 657-78-90
Biuro Zarządzania Usługami Maklerskimi
ul. Goleszowska 6
01-249 WARSZAWA
tel. 690-12-58
fax 692-24-46