Wyniki funduszy hedgingowych w październiku

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

W październiku nastąpiły niewielkie spadki cen akcji na giełdach, jednakże fundusze hedgingowe straciły mniej. To efekt unikalnego podejścia do zarządzania aktywami.

Analogicznie jak na giełdach
Październik nie był pomyślny dla inwestorów giełdowych. Wiele indeksów giełdowych odnotowało spadki. Na przykład, wartość jednego z głównych indeksów amerykańskiej giełdy S&P500 była na koniec października tego roku niższa o 1,9 proc., niż miesiąc wcześniej. Za okres 12 miesięcy indeks ten wzrósł o 9,8 proc. Z kolei indeks mierzący stopy zwrotu na rynkach akcji na całym świecie, uwzględniający dane z 23 najważniejszych rynków - MSCI World Equity Index jest jeszcze na większym plusie, roczna stopa zwrotu wynosi 15,6 proc. a londyński FTSE100 zyskał 15,2 proc..
Tymczasem, jak podaje we wstępnych danych Greenwich Alternative Investments LLC, Global Hedge Fundfund Index wzrósł w ciągu roku o 15 proc.

Najzyskowniejsze strategie
Większość z 18 strategii funduszy hedgingowych wg Greenwich Alternative Investments, przyniosła straty w październiku.
W minionym miesiącu najlepszy wynik uzyskała strategia oparta na krótkiej sprzedaży (Short Selling), która dała stopę zwrotu 2 proc. Przyczyna dodatniej stopy zwrotu jest oczywista – krótka sprzedaż przynosi zyski podczas spadków kursów akcji. Dobrze  spisali się również menedżerowie funduszy lokujący aktywa na rynkach rozwijających (Emerging Markets), inwestujący na rynkach obligacji (Fixed Income) oraz w papiery wartościowe spółek z problemami (Distressed Securities) zarabiając w ciągu miesiąca 1,7 proc. na każdej z tych strategii.

Roczne stopy zwrotu
Za okres 12 miesięcy aż 15 strategii jest na plusie. Największe zyski przyniosła, niewiele ważąca w koszyku indeksu, strategia Convertible Arbitrage (+42,3 proc.). Polega ona na tym, że zarządzający zajmują długie i krótkie pozycje w akcjach i obligacjach zamiennych, zarabiając na nieefektywności wyceny tych instrumentów przez rynek. Drugi wynik na poziomie 34 proc. wypracowano stosując strategię wykorzystującą koniunkturę na rynkach wschodzących (Emerging Markets). W tym przypadku zadecydował III kwartał, który przyniósł zysk 12,9 proc. Warto dodać, że rynki rozwijające były również intratne dla funduszy hedgingowych w poprzednich latach.
Kolejne strategie o najwyższych stopach zwrotu za okres jednego roku należą do strategii: Special Situations (+23,5 proc.), pozwalającej zarabiać na wydarzeniach nadzwyczajnych w spółkach, Fixed Income (+18,8 proc.), opartej na lokatach w obligacje, Growth (18,5 proc.), czerpiącej zyski ze wzrostu cen akcji, Fixed Income Arbitrage (18,5 proc.), gdzie menadżerowie zajmują przeciwstawne pozycje w obligacjach oraz kontraktach terminowych na te obligacje.
Na minusie za okres 12 miesięcy znalazła się tylko jedna strategia: Short Selling (-10,7 proc.),

Dobry rok
Należy się spodziewać, że bieżący rok będzie pomyślny dla funduszy hegdingowych, podobnie jak poprzednie. Niekonwencjonalne metody inwestowania sprawdzają się bardzo dobrze w każdej sytuacji rynkowej, szczególnie kiedy na rynkach jest duża zmienność i wysokie ryzyko. W dalszym ciągu do najzyskowniejszych będą należeć inwestycje na rynkach wschodzących a także te, gdzie zarządzający wykazują się dużą aktywnością i wiedzą.