Najnowsza historia złota

Lata 1991 - 1992

Złoto jest w pełni odporne na korozję, swoim blaskiem urzeka nawet po wielu setkach lat przebywania w wilgotnym środowisku. Ulega jedynie mieszaninie kwasu solnego i azotowego, określanej mianem wody królewskiej oraz kwasowi selenowemu. Metal ten wykazuje się również niezwykłymi właściwościami fizycznymi – z jednego grama można wykonać drucik o długości 2,5 km. Złoto daje się także rozklepać na folię o grubości 1/10000 milimetra.   

Przyjrzymy się rynkowi złota w latach 1991-1992. Działo się wówczas wiele, historia zmieniała bieg - powstawały systemy demokratyczne oparte na gospodarce rynkowej. Przestaje istnieć RWPG oraz Układ Warszawski. Kuwejt zostaje wyzwolony spod okupacji irackiej, jednak płoną podpalone na rozkaz Saddama Hussajna szyby naftowe. Państwa bloku sowieckiego proklamują niepodległość, ZSRR przestaje istnieć. RPA odchodzi od polityki apartheidu. Amerykańscy marines lądują u wybrzeży Somalii. W Maastricht zostaje podpisany traktat dotyczący utworzenia na terenie Unii Europejskiej obszaru bez granic wewnętrznych.

Rok 1991 – średnioroczna cena złota 362 USD/oz

Rośnie napięcie polityczne między Stanami Zjednoczonymi a Irakiem, w efekcie 17 stycznia wojska amerykańskie rozpoczynają inwazję w Zatoce Perskiej. Jednak nie powoduje to wzrostu ceny złota, które w następnych miesiącach tanieje  wskutek zawierania przez kopalnie terminowych transakcji sprzedaży. Cena złota będzie pozostawała w kolejnych miesiącach stosunkowo niska, gdyż na świecie sytuacja gospodarcza jest stabilna, a inflacja niska.
W sierpniu rozpada się ZSRR a Jelcyn ogłasza koniec partii komunistycznej. W referendum na Ukrainie naród postanowił o niepodległości swojego kraju. Rozpad ZSRR powoduje osłabienie napięć politycznych pomiędzy mocarstwami, co zmniejsza zainteresowanie złotem. Tendencja ta jest widoczna na giełdzie amerykańskiej COMEX, gdzie ilość otwartych pozycji na kontraktach terminowych jest najniższa od ośmiu lat. Podobną sytuację można było zaobserwować na giełdzie tokijskiej w ostatnim kwartale.
Na koniec roku złoto kosztowało 355 dolarów.

Rok 1992 – średnioroczna cena złota 344 USD/oz

Przez cały rok cena złota znajduje się w trendzie spadkowym. Popyt na złoto w postaci fizycznej pochodzi głównie od przemysłu jubilerskiego. Pomimo trwającej jeszcze  recesji w niektórych krajach wzrósł on o 15 proc. Prym wiedzie  południowo-wschodnia Azja. Chiny stają się najbardziej znaczącym konsumentem biżuterii. Indie przeżywają silny wzrost spowodowany liberalizacją gospodarki, co będzie kształtować popyt z tego kraju.
Oficjalne wyprzedaże złota wyniosły prawie 600 ton, w tym Holandia sprzedała 400 ton pod koniec roku. Większość złota zakupiły azjatyckie banki centralne.
W drugiej połowie roku odreagowują prywatne inwestycje, wspomagane przez spadające stopy procentowe oraz wybory prezydenckie w USA. Wybuch kryzysu mechanizmu ERM, jaki miał miejsce we wrześniu, określany mianem „Czarnej Środy”, aktywizuje aktywność inwestycyjną na rynku złota w Europie. Jednak popyt jest niewystarczająco silny, aby odwrócić trend na wzrastający. Cena złota na koniec roku wynosi zaledwie 333 dolary za uncję.