Najnowsza historia złota

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Spis treści

 

Lata 1986 - 1988

 
Złotonośne pokłady złota znajdują się również w Polsce, w większości  znacznie wyeksploatowane. Ze złota zasłynęła Złotoryja, Złoty Stok, Bolesławiec. W okresie Średniowiecza na ziemiach polskich pozyskano kilkadziesiąt ton złota. Według niektórych szacunków, pod względem zasobności w złotonośne złoża, Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie, po Francji, Szwecji i Finlandii. Najwięcej złota znajduje się podobno w Sudetach,  odkryto tam 120 miejsc, których zasoby mogą zawierać około 100 ton kruszcu. Dziś każdy może uczestniczyć w zawodach w płukaniu złota organizowanych przez Polskie Bractwo Kopaczy Złota ze Złotoryi.
 
Przyjrzyjmy się sytuacji na rynku złota w latach 1986-1988, która w znacznej mierze zależała od  ówczesnych wydarzeń politycznych i ekonomicznych na świecie.
W analizowanym okresie ociepleniu ulegają stosunki między USA i ZSRR. Z drugiej strony na świecie wzmagają się protesty przeciwko polityce Apartheidu w RPA. W Berlinie Wschodnim mają miejsce jedne z najpoważniejszych zamieszek politycznych po wojnie, a w Zatoce Perskiej dochodzi do konfliktu amerykańsko – irańskiego. ZSRR rozpoczął wycofywanie wojsk z Afganistanu a Reagan przybywa z wizytą do Moskwy. Przywódcy obu mocarstw nawiązują przyjacielskie stosunki. Świat staje się bezpieczniejszy.

Rok 1986 – średnioroczna cena złota 368 USD/oz

W styczniu Stany Zjednoczone zamrażają aktywa Libii i zrywają stosunki gospodarcze z tym krajem. Sytuacja polityczna zaostrza się po zbombardowaniu przez Amerykanów  Trypolisu i Bengazi w kwietniu.
Szybko spada inflacja w USA, która w drugim kwartale wynosi mniej, niż 2 proc. Wzrasta podaż złota, jednak popyt jest silny i złoto szybko znika z rynku. Dużej ilości złota potrzebuje Japonia, która zamierza bić z niego monety z okazji 60-tej rocznicy urodzin Hirohito.
W związku z zapowiedziami Republiki Południowej Afryki o ograniczeniu eksportu złota, będącym reakcją na sankcje gospodarcze, cena złota wzrasta o blisko 1/4 od lipca do października. Przyczyną aprecjacji cen złota jest również ożywienie popytu inwestycyjnego w Ameryce Północnej i Europie w drugiej połowie roku.
Na początku października Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował prezydenckie weto wobec ustawy przeciwko Apartheidowi. W grudniu inflacja w USA wynosi 1,1 proc. Jednocześnie złoto na rynku międzynarodowym  kosztuje 407 dolarów, co oznacza wzrost ceny o 23 proc. w ciągu roku.

Rok 1987 – średnioroczna cena złota 446 USD/oz

W tym roku nastąpił zwrot na rynku złota. Głównym powodem był wzrost inflacji w USA, która na koniec roku wyniosła 4,4 proc. Lecz nie tylko rosnąca inflacja determinowała zmiany cen złota w tym okresie. Pojawiły się obawy o osłabienie dolara, a to sprzyja złotu. Z drugiej strony na niekorzyść aprecjacji cen złota działała rosnąca podaż, wspomagana przez upowszechniające się pożyczki złota.
Nadszedł dzień 19 października, określany mianem „czarnego poniedziałku”, który przeszedł do historii największych krachów giełdowych. Inwestorzy sprzedawali złoto, aby pozyskać gotówkę na pokrycie wymaganych depozytów zabezpieczających  na rachunkach papierów wartościowych. Złoto traci 25 dolarów na uncji w ciągu dwóch tygodni.
W czwartym kwartale pojawia się też czynnik popytowy - rząd francuski kupuje 95 ton złota, gdyż w styczniu 1988 r. wygasają obligacjie rządowe  Rente Giscard,  indeksowane ceną jednokilogramowych sztabek złota notowanych na paryskiej giełdzie.
W pierwszych dniach grudnia zostaje podpisany pomiędzy USA i ZSRR traktat o likwidacji broni rakietowej średniego zasięgu. Świat staje się bezpieczniejszy. W dniu 14 grudnia notowania złota na londyńskim fixingu przekraczają poziom 500 dolarów. Po niewielkiej korekcie rok zamyka się  przy cenie 489 dolarów za uncję złota.

Rok 1988 – średnioroczna cena złota 437 USD/oz

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy cena złota spadła o 13 proc. po czym następuje odbicie i w czerwcu przekracza poziom 470 USD. Sprzyja mu utrzymujący się popyt inwestycyjny ze strony inwestorów indywidualnych, głównie z Azji i odradzający się popyt instytucjonalny.
W maju ZSRR rozpoczął wycofywanie wojsk z Afganistanu, a wkrótce Reagan przybędzie z wizytą do Moskwy. Następuje ocieplenie klimatu politycznego na świecie, co skutkuje zmniejszonym zainteresowaniem złotem jako aktywem na trudne i niebezpieczne czasy.
W drugiej połowie roku ceny złota spadają. Jest to również skutek umacniania się dolara - Fed zaczął podwyższać stopy procentowe w odpowiedzi na rosnącą inflację. W późniejszych miesiącach rynek uwierzył, że inflacja została opanowana, a takiej sytuacji spada zainteresowanie złotem. Na początku października złoto kosztuje 400 dolarów. Listopad i grudzień przyniosły wzrosty cen złota wywołane w znacznej mierze zakupami przedświątecznymi oraz rosnącym popytem z Indii. Na koniec roku cena złota wynosiła 412 dolarów. Należy dodać, że na wzrost ceny złota w mijającym roku miał również wpływ bilans zakupów i sprzedaży oficjalnych rezerw złota – zakupy netto wyniosły 285 ton.