Najnowsza historia złota

Lata 2005 -2006

Biorąc pod uwagę relację ceny złota do kursów akcji, złoto jest nadal niedowartościowane. Na koniec maja 2009 roku cena złota wyrażona w USD wynosiła 11% wartości indeksu akcji Dow Jones Industrial Average. Patrząc na historyczne zależności wysokie ceny złota względem akcji obserwowaliśmy przy poziomach 30-50%, a pod koniec lat 70-tych XX w., przy dużej inflacji, doszły do poziomu 100% wartości DJIA. Na znaczący spadek amerykańskiego indeksu nie zanosi się, stąd dla osiągnięcia średnich relacji z poprzednich lat złoto powinno jeszcze podrożeć, i to znacząco.
Przyjrzymy się rynkowi złota w okresie 2005-2006, kiedy osiągnęło ono  kolejne historyczne rekordy cenowe.

W Iraku odbywają się wybory. Terroryści dokonują kolejnych zamachów, tym razem na Wyspach. We Francji wybuchają zamieszki na tle rasowym. Hamas wygrywa wybory w Palestynie. Korea Północna pracuje nad bronią jądrową. Izrael rozpoczyna ofensywę przeciwko Hezbollahowi w Libanie, zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Rok 2005 – średnioroczna cena złota 444 USD/oz

W ciągu całego roku produkcja złota wzrosła o 3,8 proc., producenci rezygnują z likwidacji transakcji zabezpieczających. Oficjalne wyprzedaże rezerw złota wyniosły ponad 400 ton w pierwszym półroczu oraz 663 ton w całym roku, co oznacza wzrost o 41 proc. w porównaniu z 2004 r. Amerykańska gospodarka zwalnia – PKB znajduje się na poziomie 3 proc. Na giełdach papierów wartościowych trwa trend wzrostowy. O 17 proc. wzrasta popyt konsumpcyjny na złoto z Indii.
Przez pierwsze osiem miesięcy cena złota jest stabilna i utrzymuje się w okolicach 420 dolarów za uncję.
W lipcu Chiny przeprowadzają małą rewaluację yuana. 7 lipca terroryści przeprowadzają zamachy bombowe w Londynie. Rynki finansowe przeżywają chwilowy szok. Od połowy miesiąca rozpoczyna się trend wzrostowy na złocie.
W sierpniu huragan Katrina dokonuje spustoszeń w południowych stanach USA i na platformach wiertniczych, spadają zapasy paliwa, co powoduje wzrost ceny ropy naftowej. Wzrastają oczekiwania inflacyjne stymulujące popyt na złoto, jako zabezpieczenie przed skutkami inflacji. We wrześniu inflacja w USA jest o jeden punkt procentowy wyższa, niż miesiąc wcześniej. Cena złota wzrasta do połowy października o 30 dolarów.
Pod koniec roku, w wyniku obaw o wzrost inflacji w USA oraz spadku wartości dolara, wzrasta popyt na złoto. Uaktywniają się również giełdowe fundusze złota (Exchange Traded Funds, "ETFs"). Ostatecznie w ciągu roku zakupiły one 203 tony złota, o 70 ton więcej, niż rok wcześniej.  Ich zasoby wzrosły w ciągu tego roku z 179,4 do 387,5 ton złota.
Od początku listopada do 13 grudnia złoto podrożało o 60 dolarów. Później ma miejsce niewielka korekta, i rok kończy się na poziomie 517 dolarów.

Rok 2006 – średnioroczna cena złota 590 USD/oz

W styczniu fundusz emerytalny BT informuje o zamiarze przeznaczenia 3 proc. aktywów  na inwestycje w towary. Również francuski fundusz emerytalny wystąpił o zgodę na lokowanie na rynku towarowym. Dolar traci dramatycznie na wartości, wzrasta inflacja w USA. Przybywa inwestycji za pośrednictwem funduszy ETF. Największy z nich streetTRACK w ciągu pięciu miesięcy zakupił 95 ton złota i w maju posiadał blisko 360 ton. Wzrasta ilość funduszy hedgingowych spekulujących na złocie a także inwestorów indywidualnych. Oficjalne wyprzedaże złota w pierwszej połowie roku wynoszą 215 ton, i są o połowę niższe, niż rok wcześniej. Na Bliskim Wschodzie wzrastają napięcia polityczne.
Cena złota wzrasta niemal nieprzerwanie w pierwszych miesiącach roku, osiągając historyczne maksimum 725 dolarów za uncję 12 maja.
Późniejsza korekta sprowadza cenę o 23 proc. w dół. Inwestorzy zaczęli realizować zyski i wzrosła podaż złota w wyniku sprzedaży złomu. Ponadto wysoka cena kruszcu spowodowała spadek zamówień ze strony przemysłu jubilerskiego.
Przecena była tak silna, że wkrótce nastąpiło odbicie. Wzmocniły go lipcowe niepokoje polityczne - Korea Północna przeprowadza badania nad bronią nuklearną a wojska izraelskie atakują Liban. W lipcu cena złota osiąga kolejny szczyt, jednak na niższym poziomie - 666 dolarów.
Trwająca trzy miesiące korekta sprowadza cenę złota do poziomu 570 dolarów. W tym czasie miały miejsce silne wzrosty cen akcji na giełdach światowych, stąd coraz większa ilość kapitału wędrowała na rynki kapitałowe. 
Od października notowania złota zaczynają stopniowo wzrastać i na koniec roku osiągają 635 dolarów za uncję.