Najnowsza historia złota

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Spis treści

 

Lata 1974 - 1976

 
Złoto jest metalem niezwykle rzadko występującym w przyrodzie. Powstawało we wnętrzu pradawnej gwiazdy, jako produkt syntezy termojądrowej. Z lekkich pierwiastków powstawały coraz cięższe, w tym znany nam cenny kruszec. Rozrzucone w przestrzeni kosmicznej po wybuchu gwiazdy supernowej  znalazło się wśród materii, z jakiej ukształtował się Układ Słoneczny, w tym Ziemia.  Stąd wniosek, że złoto znajduje się również na innych planetach i księżycach a także tworzy się wewnątrz Słońca.

Lata 1974-1976 upływają pod znakiem największej recesji w Stanach Zlednoczonych od zakończenia II Wojny Światowej, a ceny ropy naftowej znajdowały się na poziomach czterokrotnie wyższych niż kilka lat wcześniej. Światowa produkcja złota spadła o 15 proc. w porównaniu z 1970 r. do poziomu poniżej 1250  ton rocznie.

Rok 1974 – średnioroczna cena złota 158,93 USD/oz

W pierwszych miesiącach ceny złota kontynuują wzrosty, co jest m.in. efektem kryzysu ekonomicznego na świecie. W Stanach w wysokim tempie wzrasta inflacja, która w następnych miesiącach przekroczy 12 proc. Jedną z głównych jej przyczyn są wysokie ceny ropy naftowej. Ludność dostrzega wartość złota, jako aktywa zapewniającego zabezpieczenie przed inflacją.
W kwietniu cena złota sięga 180 USD za uncję. Na świecie następuje zacieśnienie polityki monetarnej, co powoduje sprzedaż złota przez banki ratujące płynność finansową. Cena kruszcu spada do poziomu 130 dolarów w lipcu.
W połowie roku Związek radziecki ogranicza sprzedaż złota. Natomiast bank centralny RPA, zatrzymuje znaczną część rodzimej produkcji złota. Warto dodać, że kraj ten był wówczas największym producentem złota dostarczając 60 proc. światowej produkcji.
W sierpniu po ujawnieniu skandalu politycznego określanego mianem Afery Watergate, prezydent Nixon rezygnuje z urzędu.  W Owalnej Komnacie Białego Domu zasiada Gerald Ford. Ostatnie miesiące roku upływają pod znakiem silnej pozycji złota - w grudniu kosztuje ono już 190 dolarów za uncję.

Rok 1975 – średnioroczna cena złota 160,90 USD/oz

W Stanach Zjednoczonych widać oznaki końca kryzysu, spada inflacja a Fed zaczyna luzować politykę monetarną. Jednak poziom bezrobocia jest wysoki – około 9 proc. Kongres znosi ostatecznie zakaz kupowania, sprzedawania i posiadania złota przez obywateli. Zostaje zorganizowana pierwsza aukcja złota, która z powodu jeszcze dość  trudnej sytuacji ekonomicznej, nie odnotowała sukcesu. Stany Zjednoczone zwiększają eksport złota.
W sierpniu państwa G10 uzgodniły, że nie będą zwiększać rezerw złota  w  Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Ponadto postanowiono o sprzedaży 1555 ton złota, co stanowiło 1/3 rezerw Funduszu. Cena złota spadła do poziomu 130 USD.  Należy dodać, że w ciągu roku inflacja w USA obniżyła się o 3 punkty procentowe do poziomu 7 proc., co również nie sprzyjało wysokim notowaniom złota.

Rok 1976 – średnioroczna cena złota 124,76 USD/oz

Następuje dalsza poprawa sytuacji ekonomicznej na świecie, również w USA. Spada dalej inflacja oraz nieznacznie bezrobocie. Przez kilka pierwszych miesięcy cena złota znajduje się na poziomie 130 USD.
W czerwcu Międzynarodowy Fundusz Walutowy przeprowadza pierwszą aukcję, oferując 121 ton złota. Powoduje to spadek notowań złota - w sierpniu jego cena  zeszła poniżej 110 USD. W ostatnich miesiącach następuje niewielkie odbicie, co jest  spowodowane  m.in. wzrostem popytu ze strony jubilerów z Bliskiego Wschodu. W grudniu złoto kosztuje średnio 134 dolarów za uncję.