Źródła kapitału dla firm

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finansowanie

Spis treści

Finansowanie firmy to wielka sztuka. Należy znaleźć optymalne źródła kapitału, tak aby nie narazić biznesu na nadmierne ryzyko.

Emisje akcji i udziałów

Emisja akcji lub udziałów oznacza wzrost kapitału podstawowego spółki. Może być ona przeprowadzona dla dotychczasowych właścicieli lub poprzez emisję skierowaną do innych osób. Jeżeli jest to emisja niepubliczna, skierowana do nie więcej niż 149 osób, nie ma wymogu zatwierdzania w Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego lub memorandum. Jednak bardziej efektywnym jest rynek publiczny. Można dobrze sprzedać akcje nowej emisji, jeżeli koniunktura na giełdzie jest sprzyjająca. W tym przypadku dla zebrania wymaganej kwoty wystarczy mniejsza transza. Należy jednak liczyć się z tym, że nowa emisja akcji lub udziałów wiąże się z powiększeniem kręgu akcjonariuszy - i w efekcie rozwodnieniem kapitału, a to oznacza konieczność podzielenia się władzą w firmie i zyskami. Sprzedaż akcji poprzez publiczną emisję oraz uplasowanie ich na giełdzie to trudny i skomplikowany proces, pochłaniający sporo pracy i czasu, średnio pół roku. Koszty takiej operacji są najwyższe spośród wymienionych tu sposobów pozyskania finansowania. Spółka, której akcje są notowane jest zobowiązana realizować obowiązki informacyjne. Zaletą tego rozwiązania jest stała publiczna promocja spółki, szczególnie skuteczna, jeżeli jej sytuacja finansowa jest dobra.

Emisje obligacji

Emisja obligacji oznacza powiększenie zadłużenia spółki. Jeżeli jednak mamy problemy z pozyskaniem kredytu w banku warto ją rozważyć. Przedsiębiorca pozyskujący pieniądze poprzez sprzedaż obligacji ustala reguły gry, nie bank. Może więc określać wielkość transz, terminy emisji i zapadalności obligacji, dopasowując wszystko do swoich możliwości i potrzeb. Decyduje również o wysokości oprocentowania, sposobie jego ustalania, częstotliwości wypłat odsetek. Przy obligacjach najpierw są spłacane kupony odsetkowe, bez rat kapitałowych. Zmniejsza to obciążenia finansowe w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego, kiedy nie przynosi on jeszcze oczekiwanych zysków.
Przedsiębiorstwo również ustala zabezpieczenia zobowiązania. Jeżeli są one niewystarczające może dokonać emisji obligacji częściowo zabezpieczonych lub niezabezpieczonych, co jednak wiąże się z koniecznością zaoferowania inwestorom wyższego oprocentowania. Stąd na emisję częściowo zabezpieczoną lub niezabezpieczoną mogą pozwolić sobie przedsiębiorstwa znajdujące się w dobrej sytuacji finansowej, posiadające wysoką ocenę ratingową.
Zaletą finansowania obligacjami w porównaniu z emisją akcji lub udziałów jest pozostawienie niezmienionej struktury właścicielskiej. Posiadacze akcji lub udziałów nie oddają nikomu nowemu części władzy a zyski dzielą między sobą, jak dotychczas. W praktyce finansowanie pozyskane poprzez emisję obligacji jest tańsze niż poprzez emisję akcji.
Warto również rozważyć wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwo otrzymuje dostęp do wielu źródeł kapitału, zyskuje na zaufaniu klientów oraz czerpie korzyści z promocji marketingowej.