Sektor private equity w naszym regionie

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Finansowanie

Wartość zgromadzonych funduszy na inwestycje na rynku niepublicznym (fund rising) w regionie Centralnej i Wschodniej Europy spadła w ubiegłym roku o 40 proc. w porównaniu z 2007 r. i wyniosła niecałe 2,5 mld EUR. Kwota ta stanowiła 3 proc. pieniędzy zebranych przez wszystkie europejskie fundusze.
 
Najwięcej kapitału dostarczyły fundusze funduszy (25 proc.) przed funduszami emerytalnymi (18 proc.), a prywatni inwestorzy połowę z tego. Około 56 proc. kapitału pochodziło z Europy, natomiast pozostałe 44 proc. od inwestorów z Ameryki.
 
Wartość inwestycji private equity była o pół miliarda euro niższa niż w szczytowym 2007 r. i wyniosła 2,5 mld EUR. Firmy w Centralnej i Wschodniej Europie przyciągnęły blisko 5 proc. inwestycji private equity z całej Europy.

Największa aktywność inwestycyjna miała miejsce w Polsce, do której wpłynęło w zeszłym roku 628 mln EUR. Kolejne miejsca zajmują: Węgry, Republika Czeska, Ukraina i Rumunia. Łącznie skierowano do tych pięciu krajów 86 proc. kapitału, który wpłynął do naszego regionu. Finansowanie otrzymało 196 firm w Centralnej i Wschodniej Europie, z tego co trzecia znajdowała się w Polsce. Wartość finansowania dla Polski stanowiła 0,165 proc. PKB. Jest to jeden z niższych wskaźników i daleko nam do czołówki, której przewodziła Czarnogóra (0,582 proc.).

Najwięcej projektów zrealizowano w sektorze komunikacyjnym (51). Natomiast pod względem wartości na czele stoją biotechnologie i techniki medyczne, na które wydatkowano ¼ kapitału.

Rok bieżący nie przyniesie poprawy w zakresie inwestycji na rynku niepublicznym. Pomimo, że kapitał jest zgromadzony, wiele funduszy będzie oczekiwać na oznaki poprawy koniunktury.

Opracowano na podstawie raportu “Central and Eastern Europe Statistics 2008” - European Private Equity & Venture Capital Association.