złoto

 • „Grecka tragedia" nie groźna dla złota

  Problemy Grecji powodują wzrost popytu na złoto w Europie. Stanowi ono dobrą alternatywę dla lokowania oszczędności w sytuacji, kiedy Strefa Euro chwieje się w posadach.

 • Bessa na giełdach w Chinach

  Silna przecena akcji dotknęła chińskie giełdy. Pękła bańka spekulacyjna w czerwcu. Inwestorzy liczą straty, a kto ma jeszcze pieniądze ten kupuje złoto.

 • Chiński benchmark złota

  O tym, że Chiny są liderem na rynku złota, wiadomo nie od dziś. Mogą więc przystąpić do rywalizacji z Londonem w zakresie decydowania o cenach kruszcu.

 • Hallmark

  Oznaczanie zawartości złota w wyrobach, czyli cechowanie było w Europie najwcześniejszą formą ochrony konsumentów i sięga epoki Średniowiecza.

 • Indie biją złote monety

  Mieszkańcy Indii kochają złoto. Jest ono przedmiotem nadzwyczajnego kultu i odgrywa istotną rolę w wielu dziedzinach życia.

 • Kosmiczne pochodzenie złota

  Złoto jest produktem fuzji termojądrowej. Rozrzucone przez umierającą gwiazdę w kosmiczne przestworza trafiło również na Ziemię.

 • Londyńskie centrum złota

  Pomimo, że największe obroty złotem mają miejsce w dalekiej Azji, to Londyn jest dalej globalnym centrum tego kruszcu. Tutaj ustala się ceny, które stanowią bazę dla inwestycji.

 • Meksykański Libertad to symbol wolności

  Interesującą a jednocześnie piękną monetą bulionową jest złoty meksykański Libertad, symbolizujący wolność, którą miłują wszyscy mieszkańcy Meksyku.

 • Nadzwyczajne cechy złota

  Kto pojmie naturę złota ten będzie wiedział, jakie czynniki mają wpływ na jego cenę. A jest tych czynników sporo.

 • Relacja cen złota i srebra

  Srebro jest obecnie niedowartościowane wobec złota. Oznacza to, że jego ceny mają potencjał wzrostowy.

 • Repatriacja złota

  Złoto jako istotny składnik majątku narodowego jest antidotum na niedoskonałości systemu finansowego, opartego na papierowym pieniądzu i długu.

 • Rosną inwestycje w złoto

  Pierwsze miesiące tego roku upłynęły pod znakiem wzmożonych inwestycji w złoto realizowanych głównie poprzez fundusze giełdowe. Zmniejszył się natomiast sentyment do złotej biżuterii.

 • Rynek złota po trzech kwartałach 2016

  Wzrost cen złota był przyczyną spadku popytu na ten kruszec. Zyskali na tym sprzedający posiadane precjoza w postaci złomu.

 • Rynek złota w I półroczu 2016

  Pierwsze półrocze tego roku można zaliczyć do pomyślnych dla rynku złota. Wzrosła jego cena oraz popyt.

 • Światowy popyt na złoto w 2015 roku

  W ubiegłym roku nie odnotowano dużych zmian w popycie na złoto. Dobrze mają się zakupy złota przez banki centralne.

 • Sytuacja producentów złota

  Silny wzrost notowań złota w tym roku miał wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej kopalń. W efekcie wzrosły kursy ich akcji.

 • Topnieją zapasy złota i srebra w mennicach

  Niskie ceny złota i srebra spowodowały bardzo silny wzrost popytu inwestycyjnego. Mennicom trudno sprostać aby zaspokoić potrzeby rynku.

 • Trzej Królowie z darami

  Z przekazów biblijnych możemy wnioskować, że ze wszystkich rzeczy nieożywionych, jakie Bóg dał ludziom, najwartościowsze jest złoto.

 • Wybory w USA a sprawa złota

  Ta kampania wyborcza nadzwyczaj rozgrzewa amerykańskie społeczeństwo. Jaka będzie prezydentura Trumpa albo Hillary Clinton przekonamy się w przyszłości.

 • Złoto na inwestycje

  Złoto inwestycyjne znajduje się w obrocie pod postacią monet bulionowych oraz sztabek. Taka forma ułatwia unifikację i handel złotem.

Strona 1 z 2