emitent

  • Nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego

    Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

  • Strategia dla polskiego rynku kapitałowego

    Jednym z wyzwań, przed którymi stoi polski rynek kapitałowy jest konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom szerokiego dostępu do atrakcyjnych źródeł finansowania. Oczekuje się, że przyniesie to poprawę konkurencyjności gospodarki i zapewni trwały rozwój kraju.

Powiązane artykuły