7 items tagged "rynek kapitałowy"

 • Giełda Papierów Wartościowych

  Na Giełdzie istnieją warunki dla koncentracji popytu i podaży instrumentów finansowych. Wszyscy uczestnicy rynku mają zapewnione jednakowe warunki zawierania transakcji oraz dostępu do informacji.

 • Hossa jak byk

  Jak zauważają specjaliści z CARDA Consultancy S.A. właśnie jesteśmy świadkami końca bessy. Indeks od stycznia tego roku wzrasta o 20%, czyli zaczyna spełniać formalne kryterium hossy.

 • Pierwszy polski ETF na giełdzie

  Na Głównym Rynku GPW zadebiutował dziś Beta ETF - pierwszy w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. całkowicie polski fundusz inwestycyjny typu ETF (Beta ETF WIG20TR).

 • Projekt GPW i EBOR wesprze rozwój polskiego rynku kapitałowego

  KOMUNIKAT PRASOWY Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Rynek finansowy

  Rynek finansowy jest miejscem, gdzie są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Dzięki niemu zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów w gospodarce.

 • Rynek finansowy

  Na rynku finasnowym zawierane są transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału. Odgrywa on ważną rolę w gospodarce i społeczeństwie.

 • Rynek kapitałowy

  Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie zawierane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności powyżej jednego roku.

EasyTagCloud v2.8

Powiązane artykuły