5 items tagged "srebro"

 • Hallmark

  Oznaczanie zawartości złota w wyrobach, czyli cechowanie było w Europie najwcześniejszą formą ochrony konsumentów i sięga epoki Średniowiecza.

 • Nadzwyczajne cechy złota

  Kto pojmie naturę złota ten będzie wiedział, jakie czynniki mają wpływ na jego cenę. A jest tych czynników sporo.

 • Podsumowanie rynku srebra w 2014

  W zeszłym roku światowa produkcja srebra osiągnęła poziom 27.293 tony, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z 2013 rokiem.

 • Relacja cen złota i srebra

  Srebro jest obecnie niedowartościowane wobec złota. Oznacza to, że jego ceny mają potencjał wzrostowy.

 • Topnieją zapasy złota i srebra w mennicach

  Niskie ceny złota i srebra spowodowały bardzo silny wzrost popytu inwestycyjnego. Mennicom trudno sprostać aby zaspokoić potrzeby rynku.

EasyTagCloud v2.8

Powiązane artykuły