5 items tagged "eksport"

 • Bilans płatniczy na koniec 2015 roku

  W grudniu ubiegłego roku odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących. Było jednak ono mniejsze niż rok wcześniej.

 • Bilans płatniczy w kwietniu 2015

  W kwietniu odnotowano dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących, na co największy wpływ miało dodatnie saldo z tytułu eksportu usług.

 • Gospodarka w lutym 2016

  W lutym bieżącego roku w większości podstawowych obszarów gospodarki utrzymały się pozytywne tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach. Ten rok może przynieść zadowalające tempo wzrostu PKB.

 • Handel zagraniczny I-IV 2015

  W czterech miesiącach wzrosły obroty handlowe Polski z zagranicą. Odnotowano też dodatnie saldo wymiany handlowej.

 • Polski handel zagraniczny w 2015 roku

  W ubiegłym roku wzrosły obroty handlowe Polski z zagranicą. Odnotowano dodatnie saldo wymiany handlowej wyrażone w złotych i euro.

EasyTagCloud v2.8

Powiązane artykuły