6 items tagged "produkcja przemysłowa"

 • Polska gospodarka w dobrej kondycji

  Polska gospodarka rozwijała się w ubiegłym roku w zadowalającym tempie. W tym roku mogą pojawić się pewne zagrożenia ze względu na zwiększone obciążenia budżetu świadczeniami socjalnymi oraz problemami sektora bankowego jak również rosnącym ryzykiem kryzysu finansowego na świecie.

 • Polska gospodarka w I półroczu 2015

  Polska gospodarka w I półroczu 2015 r.

  W I półroczu 2015 roku w polskiej gospodarce utrzymało się umiarkowane, dość stabilne tempo wzrostu.

 • Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa -styczeń 2016

  Początek tego roku nie był pomyślny dla sektora produkcyjnego.

 • Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w XI 2015

  W listopadzie ubiegłego roku nastąpił znaczny wzrost produkcji przemysłowej. Nie poprawiła się natomiast sytuacja w budownictwie przemysłowym.

 • Produkcja przemysłowa w maju 2015

  Maj przyniósł stosunkowo niewielki wzrost produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

 • Sytuacja gospodarcza w lutym 2020

  Pandemia koronowirusa przyczyni do pogorszenia sytuacji ekonomicznej światowej gospodarki i będzie miała również negatywny wpływ na polską gospodarkę. Dane makroekonomiczne już od kilku miesięcy potwierdzają, że polska gospodarka zwalnia tempo wzrostu.

EasyTagCloud v2.8

Powiązane artykuły