24 items tagged "Giełda Papierów Wartościowych"

 • V edycja Warsaw Capital Market Summit

  Uczestnicy Warsaw Capital Market Summit 2015 widzą duży potencjał Polski oraz regionu.

 • Wyniki finansowe Grupy GPW za II kw. 2015

  Poprawa wyników finansowych Grupy GPW za II kwartał 2015 r. w stosunku do ubiegłego roku.

 • Wyniki Grupy GPW za I kwartał 2016

  Wynik netto Grupy Kapitałowej GPW nieznacznie niższy niż rok wcześniej po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych. Przychody ze sprzedaży na poziomie 81,0 mln zł. Spadek kosztów operacyjnych rok do roku we wszystkich kategoriach i w efekcie wskaźnik kosztów do przychodów na poziomie 46,5%.

 • Zlecenia maklerskie

  Zlecenie maklerskie zawiera oświadczenie woli zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych na określonych warunkach. Za pośrednictwem domów i biur maklerskich trafiają na sesję giełdową.

EasyTagCloud v2.8

Powiązane artykuły