5 items tagged "rynek finansowy"

 • Rynek finansowy

  Rynek finansowy jest miejscem, gdzie są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Dzięki niemu zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów w gospodarce.

 • Rynek finansowy

  Na rynku finasnowym zawierane są transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału. Odgrywa on ważną rolę w gospodarce i społeczeństwie.

 • Rynek kapitałowy

  Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie zawierane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności powyżej jednego roku.

 • Wyniki finansowe Grupy GPW za II kw. 2015

  Poprawa wyników finansowych Grupy GPW za II kwartał 2015 r. w stosunku do ubiegłego roku.

 • Wyniki Grupy GPW za I kwartał 2016

  Wynik netto Grupy Kapitałowej GPW nieznacznie niższy niż rok wcześniej po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych. Przychody ze sprzedaży na poziomie 81,0 mln zł. Spadek kosztów operacyjnych rok do roku we wszystkich kategoriach i w efekcie wskaźnik kosztów do przychodów na poziomie 46,5%.

EasyTagCloud v2.8

Powiązane artykuły