Budownictwo mieszkaniowe po 8 miesiącach 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednak znacznie więcej rozpoczęto budów nowych mieszkań i wydano pozwoleń na budowę.

W sierpniu 2014 roku oddano do użytkowania 9.802 mieszkań, o 21,2% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 6,3% mniej niż w sierpniu 2013 roku. W okresie styczeń-sierpień br. oddano do użytkowania 88.699 mieszkań, tj. o 2,9% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Jednocześnie w tym samym okresie rozpoczęto budowę 99.499 mieszkań - o 16,5% więcej w stosunku do tego samego okresu roku poprzedzającego. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w tym okresie wzrosła o 15,6% i wyniosła 105.837.
Największy udział stanowiący 55,6% w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych osiągnęli inwestorzy indywidualni, którzy w ciągu ośmiu miesięcy br. oddali do użytkowania 49.359 mieszkań, tj. o 7,9% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
W tej grupie inwestorów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 53.757, tj. o 3,5%. Jednocześnie wydano 51.896 pozwoleń na budowę – o 0,9% mniej niż analogicznym okresie 2013 roku.
Deweloperzy, których udział w rynku mieszkaniowym wyniósł 38,8% oddali do użytku w okresie styczeń-sierpień br. 34.398 mieszkań, tj. o 2,9% więcej niż w takim samym okresie rok wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba rozpoczętych budów lokali deweloperskich wzrosła o 38,9% do 43.205. Wydano 51.629 pozwoleń na budowę – wzrost o 45,9%.
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień br. oddały do użytkowania 2.179 mieszkań, tj. o 8,3% mniej niż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy rok wcześniej. Natomiast rozpoczęły budowę 729 mieszkań, tj. o 20,2% mniej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie spółdzielnie mieszkaniowe uzyskały pozwolenia na budowę 741 mieszkań, tj. o 15,0% mniej niż przed rokiem.
Pozostali inwestorzy reprezentujący budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe oddali do użytkowania w ciągu ośmiu miesięcy br. łącznie 2.763 mieszkania, tj. o 40,2% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku.
Liczba mieszkań których budowę rozpoczęto wzrosła do 1.808, tj. o 28,2%. Natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę zmniejszyła się o 46,3% i wyniosła 1.571.
W analizowanym okresie spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy: w województwie dolnośląskim – o 20,7%, lubelskim – o 15,1% i pomorskim – o 14,9%. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w siedmiu województwach, w tym największy w: świętokrzyskim – o 22,1% i podlaskim – o 9,9% a w województwie mazowieckim oddano 18.863 mieszkania, tj. o 6,3% więcej niż przed rokiem.
Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-sierpień 2014 r. odnotowano w trzynastu województwach, w tym największy: w wielkopolskim – o 65,4%, lubuskim – o 34,0% i mazowieckim – o 32,8%. Spadek liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano w województwie zachodniopomorskim – o 15,6%, świętokrzyskim – o 12,2% i małopolskim – o 5,5%.
W ciągu ośmiu miesięcy 2014 roku wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań miał miejsce w jedenastu województwach, w tym największy: w lubuskim – o 62,4%, mazowieckim – o 37,9% i pomorskim – o 34,9%. Spadek liczby wydanych pozwoleń odnotowano w pięciu województwach, w tym największy w województwie: świętokrzyskim – o 20,7%, małopolskim – o 14,2% i podlaskim – o 12,6%.