Budownictwo mieszkaniowe w I półroczu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W okresie sześciu miesięcy tego roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż rok wcześniej. Jednak znacznie więcej rozpoczęto budów nowych mieszkań i więcej wydano pozwoleń na budowę.

 

W czerwcu 2014 roku oddano do użytkowania 10.561 mieszkań, tj. o 79 więcej niż rok wcześniej. Natomiast w pierwszym półroczu br. oddano do użytkowania 66.327 mieszkań, tj. o 2,4% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Jednocześnie w okresie styczeń - czerwiec br. rozpoczęto budowę 72.253 mieszkań - o 22,5% więcej w stosunku do tego samego okresu roku poprzedzającego. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w tym okresie wzrosła o 12,8% i wyniosła 76.480.
Największy udział stanowiący 56,9% w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych osiągnęli inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszym półroczu br. oddali łącznie do użytkowania 37.725 mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Jednak w tej grupie inwestorów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 38.502, tj. o 5,4%. Wydano 36.792 pozwoleń na budowę – o 1,1% mniej niż analogicznym okresie 2013 roku.
Deweloperzy, których udział w rynku mieszkaniowym wyniósł 38,5%, oddali do użytku w okresie styczeń-czerwiec br. 25.567 mieszkań, tj. o 2,0% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba rozpoczętych budów deweloperskich wzrosła o 51,3% do 31.804. Wydano 37.668 pozwoleń na budowę – wzrost o 37,6%.
Spółdzielnie mieszkaniowe w pierwszym półroczu br. oddały do użytkowania 1.436 mieszkań, tj. o 9,0% mniej niż rok wcześniej. Natomiast rozpoczęły budowę 509 mieszkań, tj. o 21,8% mniej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie spółdzielnie mieszkaniowe uzyskały pozwolenia na budowę 662 mieszkań, tj. o 2,6% więcej niż przed rokiem.
Pozostali inwestorzy reprezentujący budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe oddali do użytkowania w ciągu sześciu miesięcy br. łącznie 1.599 mieszkań, tj. o 22,3% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku.
Liczba mieszkań których budowę rozpoczęto wzrosła do 1.438, tj. o 77,3%. Natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę zmniejszyła się o 46,8% i wyniosła 1.538.
W analizowanym okresie spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wobec analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy w województwie: dolnośląskim i lubelskim – po 18,9% oraz pomorskim – o 13,6%. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w sześciu województwach, w tym największy w: podlaskim – o 33,5%, opolskim – o 20,8% i świętokrzyskim – o 19,3%, a w województwie mazowieckim oddano 14266 mieszkań, tj. o 9,3% więcej niż przed rokiem.
Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto miał miejsce w dwunastu województwach, w tym największy: w wielkopolskim – o 76,2%, mazowieckim – o 40,5% i dolnośląskim – o 39,3%. Spadek liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano w województwie zachodniopomorskim – o 15,9%, świętokrzyskim – o 12,9% i małopolskim – o 1,7%.  
Wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań miał miejsce w jedenastu województwach, w tym największy: w pomorskim – o 55,4%, lubuskim – o 46,3%, kujawsko-pomorskim – o 36,7% i mazowieckim – o 30,4%. Spadek liczby wydanych pozwoleń odnotowano w pięciu województwach, w tym największy: w województwie małopolskim – o 32,3%, świętokrzyskim – o 27,8% i podlaskim – o 21,3%.