Dynamika rozwoju gospodarczego w II kwartale 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W drugim kwartale 2013 roku polska gospodarka pokazała pewne oznaki ożywienia. Czy przyszłe miesiące będą jego kontynuacją?

W drugim kwartale br. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,1%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 0,8% w porównaniu z II kwartałem 2012 r.
Szybsze niż w pierwszym kwartale tempo wzrostu gospodarczego było efektem silniejszego wzrostu eksportu netto oraz poprawą dynamiki popytu konsumpcyjnego (spożycie ogółem).
Spożycie ogółem było wyższe o 1,0% niż przed rokiem, na co składa się wzrost spożycia publicznego (o 3,9%) i spożycia indywidualnego (o 0,2%), głęboki spadek akumulacji (o 14,0%), w tym spadek nakładów brutto na środki trwałe (o 3,8%). W efekcie popyt krajowy w skali roku obniżył się o 1,9%.
Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały br. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadł wyniósł 98,4, co oznacza spadek cen o 1,6%. Lipiec i sierpień przyniósł dalszą poprawę w gospodarce, o czym świadczą lepsze dane o produkcji przemysłowej i zahamowanie wzrostu bezrobocia.