Gospodarka w lutym 2016

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W lutym bieżącego roku w większości podstawowych obszarów gospodarki utrzymały się pozytywne tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach. Ten rok może przynieść zadowalające tempo wzrostu PKB.

Polska gospodarka znajduje się w dobrej kondycji. Potwierdza to wiele danych makroekonomicznych z pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku. Do takich pozytywnych zdarzeń należy zaliczyć stosunkowo znaczący wzrost produkcji przemysłowej stanowiący ponad 6% w skali roku. Największy wzrost obserwowano w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych. Na lepsze wyniki w produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej miał też wpływ dłuższy niż w poprzednich latach miesiąc luty. W lutym br. poprawiły się nastroje wśród przedsiębiorców w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index) opracowany przez firmę Markit wzrósł w lutym br. z 50,9 pkt. do 52,8 pkt. oddalając się do poziomu neutralnego, odgraniczającego stan rozwoju od recesji. Oznacza to, że następuje poprawa warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym, czego główną przyczyną był szybszy wzrost liczby nowych zamówień. Wzrost liczby nowych zamówień eksportowych odnotowanych w lutym był również najszybszy od siedmiu miesięcy.
Dobrze rozpoczął się ten rok w handlu zagranicznym, gdzie odnotowano nadwyżkę eksportu nad importem. Tradycyjnie największymi odbiorcami polskich towarów są kraje Unii Europejskiej. Umocniło się tempo wzrostu krajowej sprzedaży detalicznej.
Wzrost w skali roku wynagrodzeń nominalnych brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz ich siły nabywczej w lutym br. był zbliżony do obserwowanego w miesiącu poprzedzającym.
W lutym utrzymywała się stopa bezrobocia na poziomie notowanym miesiąc wcześniej - 10,3%, lecz okres zimowy sprzyja wzrostowi bezrobocia. W marcu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, nastąpiło pogorszenie się nastrojów konsumenckich – w podobnym stopniu dotyczyło to ocen sytuacji obecnej i przyszłej.
Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-luty wyniosły 56,2 mld PLN, a wydatki – 59,3 mld PLN. Stanowi to odpowiednio 17,9% oraz 16,1% kwot założonych w ustawie budżetowej. W efekcie budżet zamknął się deficytem w wysokości 3,1 mld PLN, co stanowiło 5,7% tegorocznego planu.
Luty bieżącego roku był dwudziestym z kolei miesiącem deflacji. Potaniały towary, natomiast podrożały usługi.
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała w marcu stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Podstawowa stopa procentowa wynosi 1,5%.