Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – sierpień 2016 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

KOMUNIKAT O OBROTACH NA RYNKACH GRUPY GPW

 ¨ Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń (bez transakcji pakietowych) na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie o 12,8% rdr

¨ Historycznie rekordowy wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje – 128,0 tys. szt., czyli wzrost o 32,5% rdr

¨ Wzrost wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 53,5% rdr

¨ Wzrost wolumenu obrotu gazem na rynku spot o 97,0% rdr i wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku spot o 14,0% rdr

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w sierpniu 2016 r. 15,6 mld zł, czyli o 15,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 12,8%, do poziomu 15,4 mld zł. Również na rynku NewConnect odnotowano spadek wartości obrotu akcjami rok do roku. Łącznie wartość obrotu w sierpniu 2016 r. wyniosła 105,8 mln zł, czyli o 19,3% mniej niż rok wcześniej.

W sierpniu 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 277,0 tys. szt., co oznacza spadek o 27,0% wobec sierpnia 2015 r. Jednocześnie, rok do roku, odnotowano 32,5-procentowy wzrost wolumenu obrotu kontraktami na akcje, który osiągnął historycznie rekordowy poziom 128,0 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 2016 r. 79,0 mld zł, co oznacza wzrost o 12,1% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła rdr o 48,7%, do 232,8 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w sierpniu 2016 r. wyniósł 9,4 TWh, czyli 16,3% mniej niż rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł w sierpniu 2016 r. 7,6 TWh, o 2,6% mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi w sierpniu 2016 r. wyniósł 2,9 TWh, co oznacza spadek o 10,1% w stosunku do sierpnia 2015 r.

Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 526,0 mld zł. Łączna kapitalizacja 482 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 991,3 mld zł.

Na Głównym Rynku w sierpniu 2016 r. zadebiutowały dwie spółki: Mediacap i PGS Software. W obu przypadkach było to przejście z rynku NewConnect.

W sierpniu 2016 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, o 1 więcej niż rok wcześniej.