Towarowa Giełda Energii SA

Towarowa Giełda Energii włącz . Opublikowano w Poradniki

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce.

Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTT, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EUROPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie towarowe i finansowe giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę.
Łączny wolumen obrotu na rynkach energii elektrycznej Towarowej Giełdy Energii w 2014 r. wyniósł 186,8 TWh (wzrost o 5,8% w stosunku do 2013 r.), z czego na rynku spot (Rynek Dnia Następnego oraz Rynek Dnia Bieżącego) – 23,8 TWh (wzrost o 7,05% w porównaniu do 2013 r.), natomiast na Rynku Terminowym Towarowym – 163 TWh (wzrost o 5,6% w porównaniu do 2013 r.). Na parkiecie gazu ziemnego łączny wolumen obrotów osiągnął 111,6 TWh, co oznacza, że wzrósł w odniesieniu do wolumenu z 2013 r. prawie 47-krotnie. Na rynku spot gazu (Rynek Dnia Następnego gazu oraz Rynek Dnia Bieżącego gazu) – handel paliwem osiągnął wartość 6,6 TWh (15-krotny wzrost w stosunku do 2013 r.), a na Rynku Terminowym Towarowym - 105 TWh (53-krotny wzrost w porównaniu do 2013 r.).

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTT, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EUROPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie towarowe i finansowe giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę.

Łączny wolumen obrotu na rynkach energii elektrycznej Towarowej Giełdy Energii w 2014 r. wyniósł 186,8  TWh (wzrost o 5,8% w stosunku do 2013 r.), z czego na rynku spot (Rynek Dnia Następnego oraz Rynek Dnia Bieżącego) – 23,8 TWh (wzrost o 7,05% w porównaniu do 2013 r.), natomiast na Rynku Terminowym Towarowym – 163 TWh (wzrost o 5,6% w porównaniu do 2013 r.). Na parkiecie gazu ziemnego łączny wolumen obrotów osiągnął 111,6 TWh, co oznacza, że wzrósł w odniesieniu do wolumenu z 2013 r. prawie 47-krotnie. Na rynku spot gazu (Rynek Dnia Następnego gazu oraz Rynek Dnia Bieżącego gazu) – handel paliwem osiągnął wartość 6,6 TWh (15-krotny wzrost w stosunku do 2013 r.), a na Rynku Terminowym Towarowym - 105 TWh (53-krotny wzrost w porównaniu do 2013 r.).