Współpraca między GPW, PSE i TGE

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA oraz Towarowa Giełda Energii SA podjęły współpracę w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce

Trzy spółki - GPW, PSE Operator oraz TGE podpisały umowę o współpracy, której celem jest rozwój efektywnego rynku energii elektrycznej w Polsce oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie budowy jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej. Podjęta współpraca przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, płynności i transparentności krajowego rynku energii elektrycznej. 27 sierpnia 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. podpisały umowę o współpracy w zakresie rozwoju rynku hurtowego energii w Polsce i wspólnego działania na arenie międzynarodowej w zakresie budowy regionalnego i europejskiego rynku energii elektrycznej.
Celem współpracy jest wypracowanie i wdrożenie optymalnych rozwiązań w ramach mechanizmów rynkowych dla rynku energii elektrycznej w Polsce, a także podjęcie wspólnych działań na arenie międzynarodowej w zakresie zintegrowania krajowego rynku energii elektrycznej z rynkiem europejskim w ramach budowy docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie.
***
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl
PSE Operator S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć – 220 kV i 400 kV - przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a także przy zastosowaniu obiektywnych i transparentnych zasad zapewniających równe traktowanie stron oraz przy należytym poszanowaniu środowiska naturalnego.  Zadaniem Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. W tym celu Spółka prowadzi działania służące odpowiedniej eksploatacji istniejącej infrastruktury sieciowej oraz intensyfikuje wdrażanie projektów inwestycyjnych dla harmonijnej jej rozbudowy. Więcej informacji na stronie: www.pse-operator.pl
Towarowa Giełda Energii S.A. powstała pod koniec 1999 roku. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. TGE prowadzi obrót energią elektryczną, rynek praw majątkowych i rejestr praw świadectw pochodzenia energii, a także będzie prowadzić giełdowy obrót gazem. Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełda towarowa w regionie.