Lista banków depozytariuszy w Polsce

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Bank depozytariusz prowadzi rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego.

1.    BRE BANK S.A.
od 23.11.1995 r.
ul.Senatorska 18
00-950 Warszawa skr. poczt. 728
tel. (22)829-00-00
fax (22)829-00-33
Departament Rozliczeń i Usług Powierniczych
ul.Marynarska 21
02-674 Warszawa
tel. (22)829-04-02/13-50
fax (22)829-04-03


2.    BANK MILLENNIUM S.A.
od 21.12.1995 r.
Al.Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa
Departament Powierniczy
Al.Jerozolimskie 133a
02-304 Warszawa
tel. (22)598-33-86, 598-33-85, 598-33-99
fax (22)598-16-83


3.    BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
od 04.07.1996 r.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
tel. (22)657-72-00
fax (22)657-78-90
Departament Usług Powierniczych
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
tel. (22)657-76-00
tel/fax (22)657-78-90
4.   BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (skrót BANK PEKAO S.A.)
od 14.01.1997 r.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
tel. (22)656-06-80
fax (22) 656-07-08
Departament Powierniczy
budynek A, p. III
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
tel. (22)524-58-66
fax (22)534-63-29


5.    ING BANK ŚLˇSKI S.A.
od 06.03.1997 r.
ul.Sokolska 34
40-086 Katowice
tel. (0-32) 357-70-00
fax (0-32) 357-70-63
Departament Operacji Rynków Finansowych i Klientów Strategicznych
Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 WARSZAWA
tel. 820-40-27
fax 820-40-18


6.    RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
od 10.07.1997 r.
ul.Piękna 20
00-549 Warszawa
tel. 585-20-00
Zespół Usług Powierniczych
ul.Piękna 20
00-549 Warszawa
tel. 585-22-90 / -96
fax 585-22-99


 7.    DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
od 14.10.1997 r.
Al.Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. 579-90-00
fax 579-90-01
Departament Powierniczy
Al.Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. 579-92-80
fax 579-92-81


 8.    KREDYT BANK S.A.
od 09.10.1998 r.
ul. Giełdowa 7/9
01-211 WARSZAWA
tel. 634-54-78/ 28 / 76
fax 634-53-84
Biuro Powiernictwa
ul.Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
tel. 634-50-49
fax 634-60-85


 9.    BANK BPH S.A.
od 26.03.1999 r.
Al.Pokoju 1
31-548 Kraków
tel (0-12) 422-33-33, 618-74-25
tel.(0-12) 618-75-54
Biuro Powiernicze
ul. Towarowa 25a
00-958 Warszawa
tel. 531-94-48 /-41
fax 531-94-89


 10.    BANK ZACHODNI WBK S.A.
od 09.08.1999 r.
ul.Rynek 9/11
50-950 Wrocław
tel. (0-71) 370-10-01
fax (0-71) 370-24-36
http://www.bzwbk.pl/
Biuro Usług Powierniczych
Pl.Andersa 5
61-894 Poznań
tel. (0-61) 850-33-94
fax (0-61) 850-33-90


 11.    FORTIS BANK POLSKA S.A.
od 14.07.2000 r.
ul.Suwak 3
02-676 Warszawa
tel. 566-90-00 / 31
fax 566-90-10
Zespół Usług Powierniczych
ul.Jasnogórska 1
31-358 Kraków
tel. (0-12) 618-31-74
fax (0-12) 618-33-44


 12.    BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
od 14.05.2002 r.
Zespół Usług Powierniczych
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 860-44-05, 860-58-56, 860-56-89
fax 860-50-10


 13.    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
od 19.12.2002 r.
Biuro Powiernictwa
ul.Puławska 15
02-515 Warszawa
tel. 22 521-91-82
fax 22 521-91-83