Banki w III kwartale 2010 roku

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Na koniec trzeciego kwartału 2010 roku suma bilansowa wszystkich banków w Polsce wyniosła 1.142,4 mld zł i była o 9,2 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Przychody banków w Polsce w III kwartale stanowiły 14.444 mln zł wobec 13.639 zł w analogicznym okresie 2009 roku. Udział gospodarstw domowych wyniósł 7.612 mln zł.
W ciągu 9 pierwszych miesięcy ubiegłego roku utrzymała się względnie niska dynamika kredytów dla sektora niefinansowego, przy czym w największym stopniu dotyczyło to kredytów dla sektora przedsiębiorstw oraz kredytów konsumpcyjnych. Natomiast było duże ożywienie w segmencie kredytów mieszkaniowych jak również kredytów operacyjnych i inwestycyjnych dla małych firm.
Kredyty dla gospodarstw domowych stanowiły 449,3 mld zł, co jest kwotą o 12,3 proc. wyższą niż w analogicznym okresie 2009 roku. Osoby fizyczne były zadłużone na 393 mld zł a na 40 mld zł osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy na 20 mld zł. Największy wpływ na przyrost wartości kredytów dla gospodarstw domowych miały kredyty mieszkaniowe, których wartość zwiększyła się o 15,3 proc. w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku. W ciągu 12 miesięcy odnotowano wzrost na poziomie 12,3 proc.
Kredyty dla przedsiębiorstw stanowiły 209 mld zł i były niższe o 4,5 w stosunku do III kwartału 2009 r.
Wartość depozytów sektora niefinansowego wyniosła 587,1 mld zł, co oznacza wzrost o 10 proc. rok/roku. W tej sumie gospodarstwa domowe mają udział 404,6 mld zł, o 9,1 proc. wyższy niż rok wcześniej.
Ogółem zobowiązania banków stanowiły 1.026,5 mld zł i były o 9,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Kapitały banków wyniosły łącznie 115,9 mld zł i były o 17,3 proc. wyższe niż rok wcześniej.
W III kwartale 2010 roku banki w Polsce zarobiły na czysto 3.138 mln zł, jest to o 25,9 proc. więcej niż w tym samym kwartale 2009 roku. Głównym czynnikiem wzrostu zysku netto  był wzrost wyniku z odsetek oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji.
Sytuacja sektora bankowego w zakresie adekwatności kapitałowej jest dobra. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,9 proc. na koniec września 2010 roku.