O sektorze bankowym

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Czy zawsze sektor bankowy jest wyjątkowym miejscem dla zdobycia dużych fortun? Odpowiedź może być tylko jedna – wszystko zależy, jak ten biznes będzie prowadzony i w jakich warunkach makroekonomicznych przyjdzie działać bankowi.
Teoria i życie pokazuje, że im biznes jest bardziej ryzykowny, tym większą daje możliwość osiągnięcia nadzwyczajnych zysków. Widocznie wielu uważa, że bank daje nieograniczone możliwości pomnażania pieniędzy. Niestety i na szczęście to tylko iluzja oparta na niezliczonej ilości mitów i legend wokół magii pieniądza. W rzeczywistości bankowość to bardzo trudny i ryzykowny biznes, wymagający wyjątkowych umiejętności i sztuki zarządzania finansami. Bankowcy nie mają wpływu na większość czynników, jakie bezpośrednio oddziałują na ich przedsiębiorstwa. Mogą niektóre przewidywać oraz próbować się zabezpieczyć przed nimi. Podziwiając świetne wyniki banków, nie zapominajmy o spektakularnych upadkach tych instytucji w przeszłości, np. Bearings. Wystarczył błąd jednego brokera i bank o dwustuletniej tradycji przestał istnieć z dnia na dzień. W Polsce też już mieliśmy do czynienia z bankructwami kilku banków.
Bank nie posiada zazwyczaj dużych aktywów trwałych, które mogą stanowić jego wartość rezydualną. Aktywa banku to przede wszystkim lokaty, papiery wartościowe, należności. A te mogą bardzo szybko stracić na wartości, na przykład wartość lokat czy papierów wartościowych może ulec deprecjacji w wyniku niekorzystnej zmiany na rynku finansowym. Należności, które wynikają z akcji kredytowej mogą generować tyle problemów ilu jest kredytobiorców. Sytuacja każdego z nich może zawsze ulec pogorszeniu, co stanie się problemem banku. Wystarczy tylko pogorszenie się koniunktury gospodarczej, mającej wpływ na stopę bezrobocia. Windykacja należności to skomplikowana, kosztowna i niejednokrotnie długotrwała operacja. Przejęcie zabezpieczeń, niejednokrotnie mało płynnych nie poprawi z dnia na dzień sytuacji banku. Ponadto mogą zaistnieć problemy natury społecznej utrudniającej skuteczną egzekucję. Dodatkowo w takich sytuacjach bank jest zobowiązany tworzyć większe rezerwy na należności trudne, co pogarsza jego wynik finansowy i zmniejsza kwotę aktywów płynnych. Jeżeli nawet bank posiada majątek trwały, którym najczęściej jest budynek biurowy, to nie jest on w stanie generować znacznych przychodów. Wartość sprzętu biurowego w takich sytuacjach jest marginalna.
Jednak od kilku lat zdecydowana większość banków z roku na rok osiąga coraz wyższe zyski i lepsze wskaźniki, co wynika z ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej, lecz w okresach kryzysów one pierwsze przeżyją problemy.