Produkcja budowlano-montażowa w maju 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Globalna

Nieznaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej. Branża wychodzi z kryzysu.

W maju 2015 roku produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 1,3% wyższa niż rok wcześniej oraz o 6,4% wyższa niż w kwietniu. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym majowa produkcja budowlano-montażowa była o 4,8% wyższa niż rok wcześniej oraz o 4,8% niższa niż w kwietniu br.
W porównaniu z majem 2014 roku wzrost produkcji budowlano-montażowej nastąpił w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 7,3% oraz w przedsiębiorstwach prowadzących roboty budowlane specjalistyczne – o 5,2%. Spadek produkcji wystąpił w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 7,2%.
W maju w porównaniu z miesiącem poprzednim zanotowano wzrost produkcji w przedsiębiorstwach zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 19,9% i w specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 4,3%. Zmniejszenie poziomu produkcji nastąpiło w przedsiębiorstwach wykonujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej - o 0,4%.
W okresie styczeń-maj produkcja budowlano-montażowa była o 2,9% wyższa niż przed rokiem. W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku tegoroczna majowa produkcja budowlano-montażowa była niższa o około 6%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej w maju 2015 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadły ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,1%. Na poziomie zbliżonym do kwietniowego ukształtowały się natomiast ceny robót budowlanych specjalistycznych. Ceny produkcji budowlano-montażowej spadły w porównaniu z majem ub. roku o 0,3%.