Marka kraju

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Rywalizacja krajów na współczesnym rynku globalnym opiera się często na wyrafinowanych strategiach marketingowych, stosowanych przez przedsiębiorstwa komercyjne.
Postrzeganie kraju
W trwającej od zarania dziejów rywalizacji pomiędzy narodami sukces odniosły tylko te, które postępowały w sposób mądry i profesjonalny. Przegrywały natomiast te, które opierały swe decyzje na mitach, przesądach i uprzedzeniach. Aby wygrać cywilizacyjnie należy budować latami i konsekwentnie swoją markę międzynarodową z nie mniejszą determinacją, jak to czynią specjaliści od public relations w dobrze zarządzanych firmach komercyjnych.
Realizacja skutecznego marketingu międzynarodowego, mającego na celu wykreowanie pozytywnej marki kraju, wymaga świadomości istnienia na globalnym rynku wielu profesjonalnych graczy. Szczególnie politycy winni zdawać sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności za właściwe zarządzanie marką swego kraju. Niestety, wydarzenia ostatnich miesięcy w Polsce dobitnie dowodzą, że niewielu z nich tę odpowiedzialność rozumie a znakomita większość po prostu ignoruje problem. Nie od dziś wiadomo, że marka państwa jest kluczowym kapitałem narodowym. Odpowiedzialny polityk wie, że nie można ignorować sposobu postrzegania przez świat wizerunku swego państwa, za które postanowił wziąć odpowiedzialność. Winien on zdawać sobie sprawę, że każdy kraj, w tym także jego, posiada tożsamość i wizerunek, którym należy należycie zarządzać. Niestety, nasze elity polityczne nie zdają sobie sprawy, że jeżeli one nie będą tego czyniły, inni zarządzą tymi atutami za nich, z fatalnym skutkiem dla nas wszystkich. Zatem, aby obecnej epoce wygrywać w międzynarodowej rywalizacji, niezbędne jest konsekwentne promowanie pozytywnych atrybutów naszego kraju. Ogromne znaczenie ma tu osobowość osób piastujących najważniejsze funkcje w państwie, gdyż na zaufanie świata do marki kraju ma również wpływ ich pozytywne postrzeganie. Dzisiejszy świat darzy zaufaniem jedynie do ludzi kompetentnych, wykształconych otwartych na nowe idee pozbawionych fobii i o nieposzlakowanej przeszłości.
Życie pokazuje, że zazwyczaj opinia o danym kraju jest oparta na obiegowych osądach, własnych lub cudzych powierzchownych wrażeniach lub spostrzeżeniach. W rzeczywistości, większość ludności świata niewiele lub zgoła nic nie wie o dalszych krajach świata, poza sąsiadami. Po głębszym zastanowieniu możemy dojść do wniosku, że nawet o bliskich sąsiadach nie wiele możemy powiedzieć. Stąd wynika, jak wielkie znaczenie ma kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku kraju, rozpoznawalnego wśród jak największej ilości mieszkańców świata.
W dalszym ciągu w Europie Zachodniej oraz w Ameryce Północnej funkcjonuje pogląd, iż wszystkie kraje byłego obozu komunistycznego, w tym Polska, są do siebie podobne. Niewielu jednak chce dociekać, jaka jest historia każdego z tych krajów. A przecież droga Polski zdecydowanie odbiegała od innych krajów Europy Wschodniej. Stąd wynikają różnice w poziomie i strukturze gospodarki i społeczeństwa, jak też odrębności kulturowe. Na przykład mało kto na świecie wie, że pod względem populacji Polska zajmuje znaczące miejsce wśród krajów całego kontynentu europejskiego. Polska jest często postrzegana, jako szary kraj "postkomunistyczny" – bez twarzy, z zimnym klimatem, gdzie wszyscy grubo się ubierają. Ponadto, kraj nasz kojarzy się z biedą, zacofaniem, konserwatywną religijnością, brakiem dróg, kradzieżami samochodów i bezrobociem.

Korzyści z marketingu
Analogicznie do marek firmowych kreowane są pozytywne marki krajów. Świat biznesu zdaje sobie sprawę, jak wielkim kapitałem jest dobra marka jego kraju. Profesjonalne skojarzenie produktu z uznaną i cenioną marką kraju pochodzenia jest warunkiem wykorzystania tego kapitału. Stąd, gwarancją sukcesu gospodarczego kraju i społeczeństwa, jest profesjonalna promocja, budująca jego dobrą markę w skali globalnej.Korzyści z udanego marketingu międzynarodowego swego kraju doświadczyło już wiele państw. Do ścisłej czołówki należy zaliczyć: Niemcy, Japonię, USA, Chiny, Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, Szwajcarię, Irlandię, Finlandię, Australię, Republikę Płd. Afryki, Indie, Tajlandię, Malezję, Kanadę, Danię, Francję, Szwecję, Grecję czy Austrię. Czytelnikom pozostawiam przyporządkowanie ww. krajom następujących atrybutów: samochody, maszyny, elektronika, diamenty, bezpieczne banki, tekstylia, kuchnia, wino, piwo, pizza, czekolada, telefony, cytrusy, ryby, syrop klonowy, infrastruktura turystyczna czy muzyka. Nie sposób nie zauważyć, że państwa te korzystają już w skali globalnej z dobrodziejstw uznanej marki, która pozwala ich przedsiębiorcom skutecznie oferować swe produkty na światowym rynku.