Ranking firm technologicznych Fast50

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W tym roku polskie firmy ponownie zdominowały ranking firm technologicznie innowacyjnych z Europy Środkowej.

Ranking najbardziej dynamicznych firm technologicznych

Zakończyła się  XII edycja prestiżowego rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. Prezentacja laureatów corocznego konkursu miała miejsce 17 października 2011 r. podczas gali w Centrum Nauki „Kopernik" w Warszawie w ramach Deloitte & Forbes Executive Congress.

Celem programu jest identyfikacja oraz zwrócenie uwagi na najszybciej rozwijające się firmy technologicznie innowacyjne na podstawie procentowego wzrostu przychodów operacyjnych w analizowanych okresach rocznych. Ranking organizowany jest niezależnie w kilkudziesięciu krajach świata, w tym w regionie Europy Środkowej obejmującym firmy z Polski, Czech, Węgier, Łotwy, Estonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Litwy. W tegorocznej 50-tce laureatów znalazły się firmy z 8 krajów naszego regionu. Polska jest krajem najsilniej reprezentowanym w rankingu.
Podobnie, jak w poprzednich latach kategoria główna rankingu została zdominowana przez firmy dostarczające oprogramowanie i rozwiązania internetowe. Tych pierwszych jest 22 a drugich 21. Natomiast najszybciej rozwijającym się sektorem jest sektor internetowy - aż siedem firm w pierwszej dziesiątce działa w tym obszarze.

„Największa grupa uczestników rankingu to firmy polskie - w zestawieniu głównym znalazło się ich aż 20, drugie miejsce pod względem liczebności zajmują dopiero firmy czeskie - 9, kolejne - firmy węgierskie i rumuńskie, które mają po 6 swoich przedstawicieli. W tym roku niemal podwoiła się liczba uczestników z naszego kraju. Niewątpliwie dobry stan gospodarki polskiej i stosunkowo wysoki wzrost PKB wpłynął pozytywnie na szybkość rozwoju firm technologicznych i wzrastający udział polskich firm w programie Fast 50" - mówi Dariusz Nachyła, Partner Deloitte odpowiedzialny za sektor Technologii, Mediów i Telekomunikacji w Europie Środkowej.
Ranking posiada kategorię główną oraz dwie podkategorie.

Kategoria główna „Technology Fast 50"

Warunki kwalifikacji do programu w tej kategorii:

- roczne przychody firmy wynoszą co najmniej 50.000 euro w każdym z pięciu lat objętych badaniem;
- centrala firmy znajduje się w  jednym z krajów uczestniczących w programie;
- firma opracowuje lub produkuje własne technologie lub przeznacza znaczne kwoty na działalność badawczo-rozwojową;
- w strukturze własnościowej firmy dominuje partner strategiczny.

W tej kategorii zostało wyróżnionych 20 polskich firm. Jednak liderem rankingu została rumuńska spółka internetowa Vola.ro, po 7 latach nieprzerwanej dominacji firm z naszego kraju. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się czeskie spółki internetowe LiveSports.r.o. oraz Internet Shop s.r.o.

Najwyższa pozycja polskiej firmy należy do Netmedia, spółki zajmującej się sprzedażą rezerwacji hotelowych, biletów lotniczych i rejsów. Netmedia trzeci rok
z rzędu utrzymująca się w ścisłej czołówce zestawienia od 2006 r.
jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wzrost sprzedaży tej spółki za ostatnie 5 lat (2006 r. versus 2010 r.) wyniósł 3640%. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce z wyjątkiem szóstego należą również do polskich spółek.

„Kolejny raz udało nam się utrzymać najwyższą pozycję w rankingu wśród polskich spółek technologicznych. Stale rozwijamy nasze autorskie technologie, które są ważnym czynnikiem wzrostu naszej firmy. Mam nadzieję, że dzięki temu oraz dzięki innym działaniom w przyszłym roku również będziemy zadowoleni z wysokiej pozycji w tym prestiżowym rankingu" - mówi Andrzej Wierzba, Prezes Zarządu Netmedia S.A.

Podkategoria „Wschodzące gwiazdy"

W tej podkategorii nominowane są młode firmy wyróżniające się wysokim potencjałem rozwoju, prowadzące działalność od 3 do 5 lat i osiągające przychody
w ostatnich 3 latach nie niższe niż 30.000 euro rocznie. Pozostałe kryteria są takie same, jak w kategorii głównej. W tej podkategorii zwycięzcą została polska firma
Selvita S.A. z sektora biotechnologii osiągając wzrost przychodów w ciągu trzech lat o 2623%.
„Wygrana jest dla nas niebywałym wyróżnieniem. Miniony rok był dla Selvity bardzo ważny, jak i bardzo szczęśliwy pod względem strategicznym. Jako pierwsza firma
w historii polskiej biotechnologii zawarliśmy kontrakt partnerski na rozwój potencjalnego leku na chorobę Alzheimera, zadebiutowaliśmy na rynku NewConnect i znacząco zwiększyliśmy swoje przychody w działalności usługowej. Ta nagroda jest pięknym dopełnieniem tego pasma sukcesów.
" - mówi Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita SA.
Dodatkowo Selvita (jedyna firma w rankingu reprezentująca sektor biotechnologii) zdystansowała swoją konkurencję, bowiem druga firma w zestawieniu osiągnęła dopiero 1.380% wzrostu. Była nią
węgierska spółka internetowa Prezi.com Kft. Miejsca od 3-8 z pierwszej dziesiątki przypadły również polskim firmom.

Podkategoria „Wielka piątka"

W tej podkategorii nominowane są duże, a jednocześnie dynamicznie rosnące firmy. Kryteria doboru do rankingu są takie same, jak w kategorii głównej, przy czym wartość przychodów ze sprzedaży dla 2010 roku powinna wynosić co najmniej 25 mln euro. Spośród najlepszych wybiera się pięć firm.
Zwycięzcą w tej podkategorii została polska firma Netmedia S.A., jednocześnie zdobywca czwartego miejsca w kategorii głównej. Drugie miejsce należy również do polskiej firmy - Grupy Integer.pl.

Wnioski z rankingu:

·        Całkowite przychody spółek w rankingu wzrosły o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim do 406 mln euro. Jest to pierwszy przypadek wzrostu odnotowany po dwóch latach spadku (w edycji konkursu u z 2009 i 2010).
Większość wyróżnionych firm ma siedzibę w Polsce - w tym roku było ich o 40% więcej niż rok temu. Pomimo spadku o 13 pkt. procentowych wobec poprzedniego roku, sektor oprogramowania stanowi 45% firm obecnych w rankingu.
Średni wzrost przychodów operacyjnych ze sprzedaży spółek z rankingu
o 1.068% za ostatnie pięć lat (2006 r. versus 2010 r.) jest trzecim co do wielkości odnotowanym w dwunastoletniej historii programu, a zarazem znaczącą pozytywną zmianą w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy wyniósł 973%.

Więcej informacji: www.deloitte.com/fast50ce  oraz www.deloitte.com/pl