Komentarze

High Volume Funds - nowy program GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Komentarze

GPW wprowadza program High Volume Funds (HVF), który jest skierowany do funduszy inwestycyjnych, prowadzących aktywny obrót akcjami i/lub instrumentami pochodnymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Powiązane artykuły