Gdzie są najwyższe podatki?

Tax Care włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Narzekamy na wysokie podatki. Jednak więcej z pensji muszą oddać fiskusowi mieszkańcy innych krajów. Nie jest to dla nich problem, bowiem więcej zarabiają i nawet po zapłaceniu sowitego podatku Szwed otrzymuje na rękę więcej niż Polak. Szczegółową analizę sytuacji podatników w różnych krajach UE przeprowadzili specjaliści z firmy Tax Care.

Belgia, Szwecja i Austria to kraje UE, w których podatki są najwyższe. Fiskus odbiera pracującym nawet ponad jedną trzecią dochodów. W Polsce sytuacja nie jest aż tak zła. Wyliczona przez Tax Care efektywna stopa podatkowa wynosi 16%, co plasuje nas w połowie stawki. Najlepiej mają mieszkańcy Cypru i Malty, którzy na rzecz państwa oddają zaledwie kilka procent swoich rocznych dochodów.
Polacy narzekają na wysokość płaconych podatków. Mimo redukcji stawek na przestrzeni ostatnich lat, cały czas uważamy, że płacimy za dużo. Porównując jednak efektywne stawki opodatkowania liczone na podstawie średniego wynagrodzenia w różnych krajach Unii Europejskiej, można dojść do wniosku, że Polska wypada całkiem dobrze. Inną kwestią pozostaje jakość polskiego systemu podatkowego, w tym przede wszystkim niejasność przepisów podatkowych, zakres obowiązków podatników itd.
Badanie przeprowadzone przez Tax Care, którego rezultatem jest prezentacja efektywnych stawek opodatkowania, polegało na wyliczeniu kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych dla średnich rocznych dochodów brutto. Stawka efektywna wynika natomiast z podzielenia wyliczonego podatku przez dochód brutto podatnika w różnych krajach UE. W badaniu uwzględniono wyłącznie średni roczny dochód brutto. Wszelkiego rodzaju odliczenia od dochodu i podatku pominięto.
 Źródło: Tax Care na podstawie danych Eurostat i Komisji Europejskiej

Polska nie jest najgorsza

Na tle krajów UE Polska ze stawką 16% nie wypada najgorzej. Można wskazać kraje, w których średnio zarabiający obywatel musi oddawać fiskusowi prawie 40% swoich zarobków (np. Belgia). Biorąc pod uwagę fakt, że polscy podatnicy chętnie korzystają z ulg, stawka efektywna będzie jeszcze niższa. Z danych Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009r. wynika, że stawka efektywna po uwzględnieniu składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenia zdrowotne wynosi tylko 6,16%.
 

Malta i Cypr to kraje przyjazne podatnikom

Nie można jednak zapomnieć o krajach, w których życie wydaje się być idealne pod względem podatkowym. Malta i Cypr to państwa, w których obciążenie podatkami jest minimalne. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w tych krajach w skali podatkowej uwzględniona jest relatywnie wysoka kwota wolna w stosunku do średniego wynagrodzenia za pracę.
W Polsce niska kwota wolna od podatku
Niestety Polska na tle państw, które uwzględniają kwotę wolną nie przedstawia się konkurencyjnie. U nas kwota wolna od opodatkowania wynosi 3091zł co stanowi zaledwie 7,5% średniego rocznego wynagrodzenia. Na Cyprze natomiast kwota wolna to aż 74% średniego wynagrodzenia brutto. Podobnie jest w Finlandii i na Malcie.

Przykłady państw o progresywnym systemie opodatkowania dochodów osobistych uwzględniających kwotę wolną od podatku

Państwo     Kwota wolna od podatku    Udział w rocznym wynagrodzeniu brutto
Austria               11000 euro                                  27,5%
Cypr                  19500 euro                                  74%
Finlandia            15600 euro                                  48,75%
Francja                5875 euro                                  17,3%
Grecja               12000 euro                                  33,33%
Luxemburg         11265 euro                                 25,4%
Malta                   8500 euro                                 61%
Polska                 3091 zł                                      7,5%
Źródło: Tax Care na podstawie danych Eurostat i Komisji Europejskiej

 

Podatek liniowy nie zawsze korzystny

Wśród naszych sąsiadów są państwa, które stosują podatek liniowy do opodatkowania dochodów osobistych. Mimo, że jest to podatek prosty, nie wymagający skomplikowanych wyliczeń, stawka efektywna nie zawsze jest dla podatnika korzystna. Przykładem może być Słowacja (19%) lub Łotwa (25%). W tym przypadku podatek liniowy nie oznacza podatku niskiego. Na tle państw UE o progresywnym systemie opodatkowania dochodów osobistych kraje z liniową stawką podatkową nie wypadają konkurencyjnie. Wyjątek stanowi tutaj Bułgaria ze stawką 10%.

Przykłady państw o liniowym systemie opodatkowania dochodów osobistych

Państwo     Liniowa stawka podatkowa
Słowacja                19%
Czechy                  15%
Estonia                  21%
Rumunia                16%
Łotwa                    25%
Litwa                     15%
Bułgaria                10%

 

Źródło: Tax Care na podstawie danych Eurostat i Komisji Europejskiej

Autor: Zespół Analiz Podatkowych Tax Care

tax_care.JPG