Kredyty konsolidacyjne szansą na płynność finansową

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Kredyt konsolidacyjny służy spłacie wielu zobowiązań, które mogą wynikać z różnych tytułów, np.: pożyczek, kredytów, kart kredytowych, linii kredytowych i innych długów. Skonsolidowanie kilku zobowiązań w jedno zobowiązanie może być korzystne dla dłużnika.
Przy okazji konsolidacji jest szansa na wynegocjowanie lepszych warunków poszczególnych zobowiązań. W szczególności dotyczących oprocentowania, waluty kredytu, wysokości i terminów spłaty rat, warunków zabezpieczenia. Istnieje też możliwość obniżenia kosztów przelewów, jakie ponosimy przy spłacie rat. Jeżeli występują ubezpieczenia nie ma kilku polis, tylko jedna. Często płacimy ubezpieczenie naliczone od pierwotnej kwoty kredytu, a przecież z czasem zadłużenie spada. Stąd można zaoszczędzić na polisie, która opiewa na niższą kwotę kredytu.
Kredyt konsolidacyjny zawieramy w nowych warunkach rynkowych, i jeżeli są lepsze to zyskujemy. W przeszłości zdarzało się, że zaciągaliśmy kredyty w pośpiechu, bo potrzebne były nam pieniądze. Stąd godziliśmy się na to, co chciał bank. Tymczasem zaciągając kredyt konsolidacyjny nie potrzebujemy pilnie pieniędzy na wydatki, lecz dla poprawy warunków spłaty zobowiązań. Mamy też szansę na zmianę waluty.
Zatem, zaciągając kredyt konsolidacyjny możemy naprawić popełnione wcześniej błędy.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zapoznać się dokładnie z warunkami umowy kredytu konsolidacyjnego i porównać z umowami posiadanych kredytów. To ważne aby nie pogorszyć swej sytuacji. Banki z czasem zmieniają politykę wobec klientów z każdym rokiem, niejednokrotnie można uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania po takim „przewietrzeniu” swych zobowiązań. Jeżeli nasza sytuacja finansowa uległa poprawie, np. w wyniku wzrostu zarobków lub poprawy wskaźnika LTV bank może zmniejszyć marżę, w której zawarta jest jego premia za ryzyko. Duża konkurencja pomiędzy bankami  powoduje, są one bardziej skłonne, niż w przeszłości usiąść przy stole negocjacyjnym. Mamy więc szanse na uzyskanie lepszych warunków spłaty zadłużenia.
Kredyty konsolidacyjne znajdują się w ofercie wielu banków. Warto więc odwiedzić kilka i zebrać oferty. Pomocą służą doradcy finansowi lub doradcy bankowi. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego może pozwolić na chwycenie oddechu, którego może zabraknąć jeżeli spłacamy wiele kredytów. Bank oferujący kredyt  konsolidacyjny może zgodzić się na wiele warunków, jakie mu postawi klient. Dlatego też, należy przeanalizować bogatą dziś ofertę kredytów konsolidacyjnych, bo nie warto przepłacać ani skupiać się na pilnowanie wielu terminów spłat rat.