Co to jest Rekomendacja S II ?

włącz . Opublikowano w FAQs

Rekomendacja S II jest dokumentem opracowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, gdzie zobowiązuje się banki aby umożliwiły swoim klientom spłatę walutowych kredytów hipotecznych bezpośrednio w tych samych walutach, w jakich są one denominowane. Kredtobiorca może kupić walutę w dowolnym miejscu, np. w kantorze.
Aby skorzystać z  możliwości spłaty rat kredytowych w walucie należy podpisać odpowiedni aneks do umowy kredytowej. Korzyścią dla klientów wynikającą z postanowień rekomendacji  jest możliwość obniżenia kosztu kredytu, jeżeli waluta zostanie zakupiona poza bankiem po niższym kursie, niż oferuje bank.  Za podpisanie aneksu banki pobierają opłatę, niejednokrotnie wysoką.
Regulacja S II obowiązuje od 1 lipca 2009 r.