Gdzie mogę dochodzić swoich praw, gdy czuję się pokrzywdzony przez bank?

włącz . Opublikowano w FAQs

Jeżeli wartość sporu po przeliczeniu na złote nie przekracza 8.000 zł klient banku może wnieść sprawę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (ZBP). Przy wyższych kwotach należy złożyć pozew do wydziału cywilnego sądu.
Bankowy Arbitraż Konsumencki (Arbiter Bankowy) rozstrzyga sprawy po wysłuchaniu argumentów obu stron.