Od czego zależy faktyczny koszt kredytu?

włącz . Opublikowano w FAQs

Na koszt kredytu składają się:

» oprocentowanie,

» prowizje bankowe (koszty manipulacyjne)

» składka ubezpieczeniowa (zabezpiecza kredytobiorcę w sytuacji, gdy na skutek nieprzewidzianych zdarzeń nie będzie w stanie spłacać kredytu)

» koszt wyceny przez rzeczoznawcę oraz ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia, np. nieruchomości

» koszt opłat sądowych związanych z ustanowieniem i likwidacją hipoteki

» podatek od czynności cywilno-prawnych związanych z ustanowieniem hipoteki

Tak więc kredyt może okazać się znacznie droższy, niż wynika to z oprocentowania, czy nawet podawanej przez bank efektywnej stopy procentowej. Hipoteka stanowi obecnie jeden z najczęsciej stosowanych sposobów zabezpieczenia kredytu.