Od czego zależy oprocentowanie kredytu lub pożyczki?

włącz . Opublikowano w FAQs

Oprocentowanie jest zależne od wielu czynników, w szczególności od: kosztu pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR, EURIBOR), aktualnej sytuacji na rynku finansowym oraz w gospodarce, relacji  kwoty kredytu do wartości przedmiotu zabezpieczenia (LTV), wysokości wkładu własnego, zdolności kredytowej kredytobiorcy, okresu kredytowania.