Jaką rolę spełnia Biuro Informacji Kredytowej?

włącz . Opublikowano w FAQs

Biuro Informacji Kredytowej wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki, powiązane z nimi organizacje sektora usług finansowych, jak również podmioty kredytujące w innych sektorach gospodarki, tworząc i rozwijając efektywne narzędzia oceny kondycji finansowej ich klientów. Działalność ta prowadzona jest poprzez gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych oraz produktów informacyjnych o wysokiej wartości dodanej, niezbędnych dla budowy rozwiniętego rynku kredytowego. Przechowując i przetwarzając głównie pozytywne dane, obrazujące historię kredytową wszystkich klientów banków, BIK umożliwia im łatwiejsze i szybsze uzyskanie kredytu w przyszłości.