Czy za informacje udzielane przez BIK muszę ponosić opłaty?

włącz . Opublikowano w FAQs

Z informacji można skorzystać bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Biuro Informacji Kredytowej jest zobowiązane w  terminie 30 dni udzielić odpowiedzi. Informacje udzielane są nieodpłatnie bezpośrednio w siedzibie Biura Obsługi Klienta BIK. Informacje w  formie pisemnej są przesyłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym przypadku pytający jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 10 zł. Można uzyskać informację również w terminie krótszym niż 6 miesięcy - w tym przypadku opłata wynosi 30zł.