unia europejska

  • W grudniu ubiegłego roku odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących. Było jednak ono mniejsze niż rok wcześniej.

  • System SEPA ma istotny wpływ na funkcjonowanie europejskiego systemu rozliczeniowego. System ten umożliwia realizację przelewów transgranicznych szybko i tanio.

Powiązane artykuły