unia europejska

  • Bilans płatniczy na koniec 2015 roku

    W grudniu ubiegłego roku odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących. Było jednak ono mniejsze niż rok wcześniej.

  • Zagraniczne transfery SEPA

    System SEPA ma istotny wpływ na funkcjonowanie europejskiego systemu rozliczeniowego. System ten umożliwia realizację przelewów transgranicznych szybko i tanio.

Powiązane artykuły