transakcja handlowa

  • Indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych

    Miarą trendu na giełdzie są indeksy giełdowe. Umożliwiają one syntetyczną prezentację koniunktury całego rynku lub wybranej grupy spółek giełdowych.

  • Złoto wobec ryzyka polityki monetarnej

    Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie doprowadziły te tego, że szereg reguł dotyczących prowadzenia polityki monetarnej przestało się sprawdzać. Dziś świat stoi przed wyzwaniem budowy nowego ładu monetarnego, który byłby oparty na złocie.

Powiązane artykuły