Paybynet

  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)

    KIR to kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy kompleksowe usługi rozliczeniowe oraz dostarcza najwyższej jakości rozwiązania spełniające potrzeby i oczekiwania sektora bankowego oraz płatniczego.

Powiązane artykuły