Krajowy Depozyt,

  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

    Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją prowadzącą i nadzorującą system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

Powiązane artykuły