kontrakt terminowy

  • Day trading jest to strategia krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu.

  • Miarą trendu na giełdzie są indeksy giełdowe. Umożliwiają one syntetyczną prezentację koniunktury całego rynku lub wybranej grupy spółek giełdowych.

Powiązane artykuły