instrumenty finansowe

  • Wzrost zysku netto w III kw. 2015 r. o 11,6% kdk oraz wzrost zysku EBITDA o 12,1% kdk pomimo trudnego otoczenia rynkowego. Konsekwentna realizacja strategii biznesowej skutkująca wzrostem przychodów do 78,7 mln zł (+2,0% kdk) oraz utrzymaniem dyscypliny kosztowej i spadkiem kosztów operacyjnych o 3,8% kdk.

  • Notowania instrumentów finansowych na sesji zależą od sił podaży i popytu. Ich przebieg jest regulowany i nadzorowany przez Giełdę.

Powiązane artykuły