giełda

  • Giełdy w czasie pandemii covid-19

    Tego nikt nie spodziewał się. Ekonomiści snuli prognozy rozwoju gospodarki, kursów akcji, cen surowców. Tymczasem czarny łabędź zniweczył misterną układankę prognoz i planów.

  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

    Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją prowadzącą i nadzorującą system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

  • Problemy za "Wielkim Murem"

    Krach giełdowy w Chinach pokazał swe najgorsze oblicze. Inwestorzy giełdowi liczą straty a rząd nie wiele może wskórać wobec potężnych sił rynkowych. Zadowoleni mogą być ci, którzy zainwestowali w złoto.

Powiązane artykuły