eksport

  • W grudniu ubiegłego roku odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących. Było jednak ono mniejsze niż rok wcześniej.

  • W kwietniu odnotowano dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących, na co największy wpływ miało dodatnie saldo z tytułu eksportu usług.

  • W lutym bieżącego roku w większości podstawowych obszarów gospodarki utrzymały się pozytywne tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach. Ten rok może przynieść zadowalające tempo wzrostu PKB.

  • W czterech miesiącach wzrosły obroty handlowe Polski z zagranicą. Odnotowano też dodatnie saldo wymiany handlowej.

  • W ubiegłym roku wzrosły obroty handlowe Polski z zagranicą. Odnotowano dodatnie saldo wymiany handlowej wyrażone w złotych i euro.

Powiązane artykuły