dom maklerski

  • Na Giełdzie istnieją warunki dla koncentracji popytu i podaży instrumentów finansowych. Wszyscy uczestnicy rynku mają zapewnione jednakowe warunki zawierania transakcji oraz dostępu do informacji.

  • Uczestnicy Warsaw Capital Market Summit 2015 widzą duży potencjał Polski oraz regionu.

Powiązane artykuły