Bezrobocie w styczniu 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

BezrobocieNa początku tego roku wzrosła stopa bezrobocia. Jest to zjawisko sezonowe i rozpoczęciem wiosny powinno przybyć miejsc pracy. Tylko czy gospodarka będzie odpowiednio wydolna?

Jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na koniec stycznia 2015 roku zarejestrowanych było 1.919,5 tys. osób. To o 341 tys. mniej niż przed rokiem, ale o 94 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Styczeń, podobnie jak grudzień, należy do miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie z przyczyn sezonowych. Tegoroczny wzrost jest niższy od odnotowywanego w poprzednich latach.
W efekcie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 12,1% i była o 1,8 pkt. proc. mniejsza niż przed rokiem. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku stopa bezrobocia była wyższa o 0,6 pkt. proc. Głównymi przyczynami spadku stopy bezrobocia w 2014 roku było ożywienie gospodarcze oraz działania na rzecz aktywizacji zawodowej.
Dzięki poprawie sytuacji gospodarczej wzrosła liczba ofert pracy. Pracodawcy zgłosili w styczniu br. do urzędów pracy blisko 71 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, o 29%. więcej niż miesiąc wcześniej. Więcej ofert pracy było we wszystkich województwach. Największy wzrost odnotowano w województwie podlaskim – o 82%.